Interiöra träpaneler, Studiopanel och ribbor i olika dimensioner kan beställas med brandskydd enligt B-s1,d0. 

Brandskyddat material till offentliga miljöer

I valet av synligt material för vägg, tak och andra inredningsdetaljer kan eventuella brandkrav behöva tas hänsyn till, beroende på typ av byggnadsklass och verksamhetsklass. Vanligt förekommande brandkrav för offentliga miljöer interiört är kombinationen Euroklass B-s1,d0 och beklädnadsklass K210 - men glöm inte bort bruksklassen!

Exempel på offentliga byggnader där höga brandkrav är vanligt förekommande:

  • Förskola / dagis
  • Skola / gymnasium / universitet / högskola
  • Sporthall / idrottshall / multisportarena
  • Bibliotek
  • Kyrka
  • Sjukhus / vårdhem
  • Gruppboende / LSS-boende
  • Hotell
  • Kontor

Bruksklasserna INT 1 & INT 2 klassificerar materialets funktionskrav för olika typer av användning interiört. INT 1 är testat för torrt inomhusklimat och INT 2 är testat för fuktigt inomhusklimat. Ett bruksklassat brandimpregnerat material är lämplighetsprovat för användningsområdet och bekräftar brandskyddets funktion över tid.

Vi levererar därför enbart brandskyddat trä som är rätt bruksklassat för ändamålet.

Hållbar framtid med trä

Trä är ett förnyelsebart och klimatsmart material som passar perfekt i både stora och små byggprojekt. Dessutom mår den svenska skogen utmärkt och växer så det knakar. Och det finns forskning som visar att vi människor mår bättre i trämiljöer, eftersom luften är mer hälsosam och vi upplever mindre stress. Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä.

Läs mer

Vilka träslag finns att välja på?

För panel och ribbsystem är de två vanligaste träslagen furu och gran men även andra träslag förekommer, exempelvis björk. Kvalitén är mestadels ”Natur”,  både för furu och gran, men för furu kan även andra kvalitéer förekomma såsom mer kvistren.

För Studio Stripe och Studiopanel är vårt erbjudande furuplywood med orginalfanér eller furuplywood som har ett ytfanér av ett annat träslag, till exempel ask eller ek. 

Innovativa designlösningar i trä inomhus - Trä är naturligt och vackert, något som många utnyttjar i arkitekturen. Moelven har under lång tid utvecklat och levererat brandskyddade träprodukter till byggprojekt under namnet BT Brandskyddat Trä. På så sätt har vi gjort det möjligt för arkitekter och byggare att utnyttja de möjligheter som ligger i träets egenskaper och utveckla nya byggstilar eller bibehålla existerande stil, samtidigt som de brandtekniska kraven uppfylls.

Olika brandklasser med trä

För att uppnå brandklasskraven för aktuellt träslag och brandimpregneringsfabrikat finns det normalt krav på konstruktionens utförande. Denna typ av information finns beskrivet i tredjepartscertifikat och tillhörande prestandadeklaration.

Det europeiska systemet för brandklassning (Euroklass, EN 13501-1) är uppdelat i tre olika klasser: Huvudklass, rökklass och droppklass. Huvudklass graderas i en skala från A till F, där A är obrännbart och F är ej provat. Rökklass graderas s1, s2 och s3 (s=smoke), där s1 är den bästa rökklassen. Droppklass graderas d0, d1 och d2 (d=drip), där d0 är den bästa droppklassen.

Brandskyddat trä kan normalt uppnå huvudklass B efter provning och certifiering, medan obehandlat trä normalt uppnår huvudklass D. B-s1,d0 är den högsta Euroklassen som brandskyddat trä kan uppnå.

Provningsmetoden som ligger till grund för klassificeringen heter EN 13823 Single burning item (SBI).

Beklädnadsklassen beskriver en interiör beklädnads förmåga att skydda bakomliggande material mot antändning K210 innebär att beklädnaden skyddar mot antändning i 10 minuter. I BBRs krav har den tidigare klassificeringen Tändskyddande beklädnad ersatts med en kombination av Euroklass och Beklädnadsklass (B-s1,d0 + K210) för att motsvara de tidigare kraven. 

Plywood med en tjocklek på 12 mm eller mer och densitet 450 kg/m3 eller mer uppfyller K210 enligt “Technical guideline for Europe – Fire safety in timber buildings” sida 44, tabell 4,7 och boken “Brandsäkra trähus – version 3” – sida 73, tabell 4.9. I tabellen för trävirke framgår även att massiv träpanel med en densitet över 450 kg/m3, med not och spont och med en tjocklek på minst 15mm, uppfyller K210.

I avsnitt 5:521 i BBR 29 beskrivs det att mindre byggnadsdelar, exempelvis karmar och lister, kan utföras med ytskikt D-s2,d0 där kraven på ytskikt annars är högre, såsom B-s1,d0.

Längre leveranstider - planera ditt inköp

Brandskyddade produkter är oftast projektspecifika och lagerförs normalt inte. Eftersom produkten genomgår flera förädlingssteg är leveranstiden längre jämfört med vanliga lagerprodukter.