Når du bruger vores hjemmeside eller tilmelder dig som modtager af vores nyhedsbrev, behandler Moelven dine personoplysninger. De persondata, der behandles, kan opdeles i to kategorier. Den ene kategori er de oplysninger, du giver os, og den anden er de oplysninger, vi modtager, når du besøger vores hjemmesider. Nedenfor finder du derfor information om de personoplysninger, der indsamles, hvorfor vi indsamler dem, og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine persondata.

Den behandlingsansvarlige for de persondata, vi behandler, er Moelven Industrier ASA med følgende kontaktoplysninger:

     Besøgsadresse: Industrivegen 2, 2390 Moelv
     Postadresse: Postboks 134, 2391 Moelv
     E-mail: post@moelven.com
     Telefon: +47 62 34 70 00
     Organisationsnr.:  914 348 803

1. Hvorfor indsamler vi personoplysninger, og hvilke oplysninger indsamler vi

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til forskellige formål, afhængigt af hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med dig. Vi indsamler følgende personoplysninger til de formål, der er anført her: 

  1. Besvare henvendelser, vi modtager. Navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelle personoplysninger, der følger med henvendelsen. Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af en interesseafvejning. Vi har vurderet, at dette ofte er nødvendigt for os, hvis vi skal hjælpe dig med dit spørgsmål.
  2. Rekruttering til nye stillinger hos os. CV, ansøgning, udtalelser og referencer. Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke.
  3. Udsendelse af markedsføringsmaterialer, nyhedsbreve og information om Moelven Industrier ASA til abonnenter på nyhedsbrevet, som indeholder navn og e-mailadresse.
  4. For at få oplysninger om brugen af vores hjemmeside, benytter vi cookies. Du kan læse mere om cookies, og hvilke cookies vi bruger her. Vi har vurderet, at det er nødvendigt for os at gøre dette for at tilpasse hjemmesiden til vores brugere. Men vi beskytter dine personoplysninger ved kun at bruge oplysningerne til statistik. I denne statistik er det ikke muligt at identificere dig som individ. Vi sletter desuden de personoplysninger, der indsamles via hjemmesiden dagligt.

2. Videregivelse af personoplysninger til andre

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre der er et retsgrundlag for en sådan videregivelse.

Moelven Industrier ASA bruger databehandlere til at indsamle, lagre eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne. I sådanne tilfælde har vi indgået aftaler for at sikre informationssikkerheden i alle faser af behandlingen. 

Al behandling af personoplysninger, som vi påtager os, udføres inden for EU/EØS-området, med undtagelse af udsendelse af nyhedsbreve, som sker ved hjælp af et program fra MailChimp med hovedkvarter i USA.

3. Opbevaringstid

Vi gemmer dine personoplysninger hos os, så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet.

Det betyder, at personoplysninger, der bruges til udsendelse af markedsføringsmaterialer til dig, slettes, hvis du fravælger nyhedsbrevet eller trækker dit samtykke tilbage.

Personoplysninger, vi behandler for at opfylde en aftale med dig, vil blive slettet, når aftalen er opfyldt, og alle forpligtelser i forbindelse med kontraktforholdet er opfyldt.

4. Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har ydermere ret til at kræve begrænset behandling, gøre indsigelse mod behandlingen og udøve retten til portabilitet. Hvis du vil vide mere om indholdet af disse rettigheder, henvises du til Datatilsynets websted: www.datatilsynet.dk 

For at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Vi vil bede dig bekræfte din identitet eller give yderligere oplysninger, før vi giver dig mulighed for at bruge dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at sikre, at vi kun giver adgang til dine personoplysninger til dig – og ikke til nogen, der foregiver at være dig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger hos os. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at kontakte os. For at afmelde dig vores nyhedsbrev kan du følge linket, der findes i bunden af hvert nyhedsbrev.

5. Klager

Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke stemmer overens med det, vi har beskrevet her, eller at vi på anden måde overtræder lovene om beskyttelse af personoplysninger, herunder loven om persondata eller persondataforordningen (GDPR), kan du klage til Datatilsynet. Du kan få oplysninger om, hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets websted, www.datatilsynet.no.

6. Websteds-cookies

En cookie er en lille tekstfil, som det websted, du besøger, gemmer på din computer. Cookies bruges til at give besøgende adgang til forskellige funktioner. Oplysningerne i en cookie kan bruges til at spore din brug af internettet. Med forbehold af loven om elektronisk kommunikation (Ekomloven (N)) skal alle besøgende på et websted, der bruger cookies, have adgang til oplysninger om, at webstedet bruger cookies. De skal også have adgang til oplysninger om grunden til, at de anvendes. På dette websted bruges analyseværktøjet Google Analytics til at få et overordnet billede af, hvordan brugerne benytter webstedet. Oplysningerne om, hvordan brugerne benytter webstedet, bliver indhentet anonymt (aggregeret), og hensigten er at øge brugervenligheden på webstedet. Besøgende skal også godkende, at der benyttes cookies. Godkendelsen sker via browserens indstillinger. Du kan læse mere om cookies, og hvilke cookies vi bruger her.

7. Ændringer

I tilfælde af at der sker ændring i vores tjenester eller ændringer i regelsættet for behandling af personoplysninger, kan det medføre ændringer i den information, du får her. Hvis vi har dine kontaktoplysninger, vil vi gøre dig opmærksom på disse ændringer. Ellers vil opdaterede oplysninger altid være let tilgængelige på vores hjemmeside.