Gode rom starter med skandinavisk gran og furu av gode kvaliteter

 

Nordisk furu og gran

Tømmeret som blir brukt på Moelvens sagbruk kommer hovedsakelig fra skoger i Midt-Sverige og Sørøst-Norge. Furu og gran fra disse skogsområdene er kjent for sine gode kvaliteter, som langsom vekst, høy densitet, fine kvistbilder og gode styrkeegenskaper.

 

Hvorfor tre?

Tre er et naturlig materiale. Det er lett å jobbe med og er holdbart. Bruk av tre gir ingen skadelige påvirkninger for miljøet eller mennesker under produksjon, bruk eller ved destruksjon.

 

Bærekraftig

Tømmerstokker brukt i produksjon av trelast kommer fra bærekraftig skogbruk. Dette betyr at fremtidige generasjoner kan bruke minst like mye tømmer som vi gjør i dag.

 

Grønn produksjonsprosess

Ved produksjon av trelast benyttes lite fossil energi. Istedenfor bruker vi klimavennlig bioenergi, som gjør produksjonsprosessen ressurseffektiv.

Våre produksjonsenheter ligger nær skogsområdene, derfor unngår vi unødig transport.

 

Fornybar

Tre er vårt eneste fornybare byggemateriale for konstruksjon! Treprodukter binder CO2. Karbon lagres helt til det frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning. Bruk av tre bidrar derfor til en reell klimagevinst.

 

Sunt valg

Treets meget gode termiske egenskaper bidrar til å skape et godt og stabilt innemiljø. Ved å bruke tre skaper vi miljøer hvor folk føler seg bedre. 

 

Fakta om treslagene

 • Kjerneved gir naturlig høy holdbarhet - Cellestrukturen på kjerneved er lukket og naturlig impregnert med harpiks og gir dermed et unikt vern mot fuktighet og råte

 

 • Enkel impregnering av yteved – den ytterste delen av furustokken, i motsetning til kjerneved, har åpen porestruktur mellom cellene. Derfor er det et perfekt materiale for ytterligere impregnering

 

 • Fin trestruktur - Langsomt voksende furu fra Moelvens forsynings-områder er preget av en fin struktur. Mykere og lettere å bearbeide enn gran

 

 • Gode styrkeegenskaper

 

 • Kvister – større og mer synlige kvister enn i gran, nedre deler av furustammen har ofte kvistfri yteved

 

 • Karakteristiske farger - furu har en gul-hvit yteved og en rødlig kjerneved, som er lett å skille fra hverandre

 

 • Medium vekt - tyngre enn gran

 

 • God limbarhet

 

 • Godt egnet for videre bearbeiding - Langsomt voksende furu fra nordlige områder er lett å bearbeide til en jevn og glatt overflate
  • Holdbart - relativt lavt inntak av fuktighet på grunn av granens spesielle cellestruktur, noe som gir god holdbarhet

 

  • Styrke - Gode styrkeegenskaper. Høy styrke og stivhet, men gran har lavere vekt enn furu

 

  • Kvister – Gran har mindre kviststørrelse enn furu

 

  • Myke farger - alt fra kremaktig hvit til lysegul og rødbrun. Ingen fargeforskjell mellom kjerneved og yteved

 

  • Lett - Relativt lett, med tanke på dets styrkeegenskaper.

 

  • God limbarhet

 

 • God til videre bearbeiding - Enkelt å bearbeide og overflatebehandle

 

Hva er skurlast?

Skurlast (saget trelast for industri) er et naturlig, fornybar og sunt materiale. Det er lett å jobbe med og er holdbart. En perfekt innsatsvare til industriproduksjon.