Moelvens byggesystem kan settes sammen til uendelig antall typer bygg, med tilpasset fasadeuttrykk. Boligkonseptet vårt er utviklet i samarbeid med arkitekter, eiendomsmeglere og byggherrer for å gi riktige gevinster. Sluttkundene får gjennomtenkte og rimelige boliger av høy kvalitet.

Våre referanseprosjekt

 • Foto: Solon Eiendom

  Referanseprosjekt

  Hafjell Front: Fritidsleiligheter for Solon Eiendom

  Til prosjektet
 • Referanseprosjekt

  Lier Hageby: Premium boligprosjekt med egenart

  Til prosjektet
 • Foto: Frederik Garshol

  Referanseprosjekt

  Eksklusive leiligheter i Mjøskanten

  Til prosjektet
 • Foto: Frederik Garshol

  Referanseprosjekt

  Nydal Park: God prosjektøkonomi med modulbygg

  Til prosjektet
 • Foto: Ricardofoto

  Referanseprosjekt

  Elvegata: Gjennomtenkte løsninger av høy kvalitet

  Til prosjektet

Fordeler med å bygge i modul

Checkbox Moelven.png   Kostnadseffektivt

Checkbox Moelven.png   Kort montasjetid

Checkbox Moelven.png   Forutsigbare produksjonsforhold

Innendørs byggeprosess og kort byggeperiode

Innendørs byggeprosess, kildesortert byggeavfall, kort byggeperiode, bruk av byggematerialer i tre er faktorer som bidrar til at vår modulbaserte byggekonsept er fordelaktig i et miljøperspektiv.

Beskrivelse av våre tjenester

Er tomten allerede regulert bistår vi med skissering av løsninger for regulert utnyttelse av tomten.

Dersom tomten ennå ikke er regulert kan vi ved tidlig involvering i prosjektet hjelpe deg med innspill i en eventuell reguleringsprosess for å få optimal utnyttelse av tomten.

Vi kan, om ønskelig, levere alt av grunn- og miljøundersøkelser, samt all prosjektering frem til ferdig bygg. Herunder ARK, LARK og søkeprosess.

Alle grunn- og terrengarbeider, samt fundamentering kan levers i henhold til prosjekteringsgrunnlag.

Utvendige tilførsler (VA, EL osv) kan leveres, og vil da bli utført i samsvar med prosjekteringsgrunnlag av godkjente aktører. 
Tilførsel av fjernvarme forutsettes levert av fjernvarmeleverandøren.

Utomhusarbeider kan leveres, og vil bli utført i henhold til utomhusplan utarbeidet av landskapsarkitekt.

Bistand i tilvalgsprosess

Kjøper av leilighet har mulighet til å endre standard på leiligheten ved å f.eks. velge andre typer gulv, veggoverflater eller innredninger.

Om utbygger ønsker det kan vi ivareta tilvalgsprosess mot sluttbruker gjennom godt etablerte og smidige løsninger.

Salgsmateriell for prospekt

Vi kan levere tegninger- og 3D- illustrasjoner, beskrivelser og romskjema til bruk i prospekt.

Ettermarkedstjenester

Vi har også en egen ettermarkedsavdeling som håndterer eventuelle feil og mangler.

Bor du i en leilighet levert av Moelven Byggmodul AS og vil gjøre en reklamasjon? Les mer om ettermarked og reklamasjon her