Moelvens byggesystem kan settes sammen til uendelig antall typer bygg, med tilpasset fasadeuttrykk. Boligkonseptet vårt er utviklet i samarbeid med arkitekter, eiendomsmeglere og byggherrer for å gi riktige gevinster. Sluttkundene får gjennomtenkte og rimelige boliger av høy kvalitet.

Våre referanseprosjekt

 • Foto: Frederik Garshol

  Nydal Park: God prosjektøkonomi med modulbygg.

  – Bruken av moduler er en gunstig byggemetode blant annet på grunn av den raske byggetiden, noe som er en viktig faktor i å få prosjektene lønnsomme, sier Terje Gjeisklid.

  Les mer om prosjektet
 • Foto: Ricardofoto

  Elvegata: Gjennomtenkte løsninger av høy kvalitet.

  Elevegata er bygget etter prinsippene i boligkonseptet og tilpasset Obos nye hjems ønsker.

  Les mer om prosjektet

Fordeler med å bygge i modul

check@1x.png   Kostnadseffektivt

check@1x.png   Kort montasjetid

check@1x.png   Miljøvennlig

check@1x.png   Forutsigbare produksjonsforhold

Beskrivelse av våre tjenester

Er tomten allerede regulert bistår vi med skissering av løsninger for regulert utnyttelse av tomten.

Dersom tomten ennå ikke er regulert kan vi ved tidlig involvering i prosjektet hjelpe deg med innspill i en eventuell reguleringsprosess for å få optimal utnyttelse av tomten.

Vi kan, om ønskelig, levere alt av grunn- og miljøundersøkelser, samt all prosjektering frem til ferdig bygg. Herunder ARK, LARK og søkeprosess.

Alle grunn- og terrengarbeider, samt fundamentering kan levers i henhold til prosjekteringsgrunnlag.

Utvendige tilførsler (VA, EL osv) kan leveres, og vil da bli utført i samsvar med prosjekteringsgrunnlag av godkjente aktører. 
Tilførsel av fjernvarme forutsettes levert av fjernvarmeleverandøren.

Utomhusarbeider kan leveres, og vil bli utført i henhold til utomhusplan utarbeidet av landskapsarkitekt.

Bistand i tilvalgsprosess

Kjøper av leilighet har mulighet til å endre standard på leiligheten ved å f.eks. velge andre typer gulv, veggoverflater eller innredninger.

Om utbygger ønsker det kan vi ivareta tilvalgsprosess mot sluttbruker gjennom godt etablerte og smidige løsninger.

 

Salgsmateriell for prospekt

Vi kan levere tegninger- og 3D- illustrasjoner, beskrivelser og romskjema til bruk i prospekt.

 

Ettermarkedstjenester

Vi har ettermarkedsavdeling som håndterer eventuelle feil og mangler.

Innendørs byggeprosess og kort byggeperiode

Innendørs byggeprosess, kildesortert byggeavfall, kort byggeperiode, bruk av byggematerialer i tre er faktorer som bidrar til at vår modulbaserte byggekonsept er fordelaktig i et miljøperspektiv.