Øvrige bygg

Vi kan levere mange ulike typer bygg, dette kan være kombinasjonsbygg som f.eks kontorbygg med hybler, garderobeanlegg, klubbhus for idrettslag, boligrigg eller hvilken som helst kombinasjon som ønskes. Helse og omsorgsboliger kan vi også levere. Vi har lang og god erfaring med alle typer bygg, og leverer gode og effektive løsninger.

Da det meste av byggingen skjer i fabrikk innebærer dette at den eksisterende virksomheten forstyrres minimalt. Å bygge innebærer ofte forstyrrelser og avbrudd i virksomheten for deg. Normale arbeidsområder forvandles til en byggeplass og de daglige gjøremålene forstyrres av håndverkere og maskiner med høy lyd. Området det bygges på slipper for lengre tid enn nødvendig, å forvandles til en byggeplass. Korte byggetider gjør også at risikoen for ulykker og nestenulykker reduseres.


Med modulbygging der mesteparten av arbeidene sluttføres i fabrikken gjenstår bare selve monteringsarbeidet av modulene til et ferdig bygg, og forstyrrelsene innskrenker seg til ett minimum.

Å bygge med moduler vil bedre økonomien i prosjekter og byggetid er nærmest halvert sammenlignet med tradisjonell bygging. Moelven har ekspertise og erfaring til å tilfredsstille alle offentlige krav – både når det gjelder løsninger og økonomiske rammebetingelser.

En modulløsning fra oss innebærer forutsigbar økonomi. Vi tilbyr alltid faste priser på hele bygget. Du som kunde slipper å være urolig for kalkyler som sprekker og kan kjenne trygghet omkring økonomien

Våre moduler kommer alltid ferdig med innredning, overflater og med lagt gulvbelegg.

Det samme gjelder for installasjoner i størst mulig utstrekning. Men selv om våre bygninger har utgangspunkt i et standard konsept så er fleksibiliteten i planløsning, eksteriør, utførelse og valg av materialer store.

Våre løsninger kan tilpasses ethvert behov og er solide, slitesterke og varige bygg som tåler å bli brukt. Vi leverer gjerne møbler og inventar etter kundens ønsker slik at vår leveranse er helt komplett.

Holdbarhet gjennom effektiv bruk av ressurser og høy miljøbevissthet er veiledende for våre prosjekt. Utgangspunktet er alltid i det fornyelsesbare byggematerialet tre, mens fasadematerialet kan tilpasses dine ønskemål.

Takket være det industrielle byggesystemet er modulene ferdigstilte i fabrikk. Siden transporteres modulene og heises på plass. Dermed minimeres transporter og ødeleggelser i det omkringliggende miljøet under oppføring. Bygge med moduler kjennetegnes av effektive planløsninger, en holdbar arkitektur samt et rasjonelt byggesystem.

Modulbygg er en bærekraftig byggemetode

Bruk av bærekraftige byggematerialer i tre, minimalt med byggeavfall og svinn på byggeplass og kort byggetid er noen av faktorene som gjør byggemetoden gunstig.

Snakk med oss om modulbygg

Bergli, Knut
Knut Bergli Salg prosjekt +4791163602
Ilseth, Monica
Monica Ilseth Salg prosjekt +47 908 99 703
Skarstad, Per Marius
Per Marius Skarstad Prosjektsjef +47 971 24 862
Øvrige bygg

Snakk med oss om modulbygg

Bergli, Knut
Knut Bergli Salg prosjekt +4791163602
Ilseth, Monica
Monica Ilseth Salg prosjekt +47 908 99 703
Skarstad, Per Marius
Per Marius Skarstad Prosjektsjef +47 971 24 862
Om selskapet

Moelven Byggmodul

Gjennom 50 år har vi levert mer enn 120.000 moduler til byggemarkedet.

Les mer om oss