Ikke bærende trelast

Ikke bærende trelast

Brukes der det ikke stilles krav til styrken på treverket

Byggtre og konstruksjonsvirke

Vår konstruksjonslast er sortert og merket etter de gjeldende standarder.

Les mer om vår konstruksjonslast

Hold deg oppdatert!

Følg oss på sosiale medier og vi gir deg det nyeste innen tretrender

Bygge og bo

La deg bli inspirert!

Tre er et ærlig materiale og kan varieres i det uendelige.

Oversikt over alle våre produktkategorier
;