Vi bygger en bærekraftig framtid i tre. Nettopp derfor takket vi ja til å være med på pilotprosjektet som bruker et fornybart materiale til å skape fornybar energi.

- Siden vi har bestemt oss for å bygge en bærekraftig framtid i tre, er det naturlig for oss å være lydhøre for forskning og utvikling. Dette prosjektet er et godt eksempel på hva som er mulig å bygge i tre, og hva slags kompetanse vi besitter, sier Johan Åhlén, daglig leder ved Moelven Töreboda AB, verdens eldste limtrefabrikk.

Sammen med innovasjonsselskapet Modvion har Moelven utviklet et 30 meter høyt vindmølletårn i limtre. Den 28. april ble det satt opp på Björkö utenfor Göteborg.

Bli med på monteringen

Spill av
Foto: Anton Thorstensson

I to år har Moelven Töreboda åpnet opp limtrefabrikken, bidratt med materialer, lånt bort maskiner og delt av sin kompetanse. Det har gjort det mulig for Modvion å produsere og utvikle den 30 meter høye prototypen som skal brukes til forskning. Modvions mål er å utvikle et konsept som gjør at man kan bygge 150 meter høye vindmølletårn i limtre.

- I løpet av de to siste årene har vi blitt enda bedre kjent med treets egenskaper, samt gjennomført og fått svar på en rekke interessante tester. Vi har bidratt med vår kompetanse om store bærende trekonstruksjoner, og samtidig utviklet vår måte å 3D-modellere på. Under byggingen av vindmølletårnet har vi jobbet med andre typer geometrier enn hva vi vanligvis gjør, og det er kunnskap vi tar med oss videre, sier Åhlén.

 

Bli med i kulissene når et vindmølletårn produseres

×

 

Spørsmål og svar om vindmølletårn

Ytterst har tårnet et rør av LVL, finérbjelker med svært høy styrke og gode stivhetsegenskaper. LVL er et av de sterkeste trematerialene som finnes på markedet. Inne i røret er det søyler av limtre som stabiliserer konstruksjonen. 

Vindkraft blir generelt mer lønnsomt jo høyere vindmøllene bygges. Det blåser sterkere og mer stabilt i høyden og større rotorblad kan drive en større generator. Dermed kan man hente ut mer energi av vindmølletårnene.

Utfordringen med ordinære vindmøller i stål er at når høyden øker, blir de svært dyre å både produsere og transportere. Ved å bygge modulære tårn i limtre senker man både kostnadene og klimagassutslippene.

Fordelen med å bygge i tre er at man kan frakte tårnene til steder man ikke tidligere har kommet til med stålkonstruksjoner. Store treelementer kan stables oppå hverandre og er derfor lettere å frakte og kan monteres sammen ute på byggeplass.

Vindmølletårn i tre er like stabilt som et ståltårn, og det kan leveres til samme kostnad. Fordi tre binder karbon, og produksjonen av et tretårn slipper ut mindre CO2 enn et tårn i stål, kan det i tillegg bidra til store miljøgevinster.

Den 30 meter høye prototypen på Björkö skal brukes til forskning. Den er utstyrt med sensorer og måleutstyr for å finne ut hvordan konstruksjonen oppfører seg i ulike vindforhold og temperaturer. Disse dataene skal vise hvordan tårnet kan skaleres opp.