– Vi må samle kreftene i hele Norge for en sterkere skogindustri, sa konsernsjef Morten Kristiansen da Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) og Landbruks- og matminister Sandra Borch (SP) besøkte Moelven Industrier.

Støre og Borch kom på besøk til Moelven for å høre hvilke grep industrikonsernet tar for å sikre fremtidens kompetanse og hva som er viktig for å utvikle Moelven og skogindustrien i Norge videre.  

– Vi må utvikle medarbeiderne våre, både for å beholde kompetansen vi har og for å tiltrekke oss ny kompetanse, sa konsernsjefen på møtet, som ble holdt ved en 29 meter lang og 2 meter høy limtredrager. Limtrekonstruksjonen skal bli en del av flerbrukshallen på Korsvoll, og leveres i samarbeid med Woodcon.  

Må samle oss for videre utvikling  

Statsrådene stilte spørsmål om hvordan treindustrien kan utvikles videre. Støtte til skognæringen og mer kapital til å utvikle skogindustrien er en del av Hurdalsplattformen.   

– Vi har utviklet oss kraftig de siste årene, med mer automatisert industri. Men for å komme videre  må vi samle kreftene på tvers av fylkesgrensene. I tillegg må vi se på hvilke samarbeidspartnere vi kan støtte oss på, som Innovasjon Norge og Enova, for videreutvikling av industrien, sier Kristiansen. 

Morten.jpg

Konsernsjef Morten Kristiansen fortalte om den formidable utviklingen Moelven har hatt de siste årene. Han påpekte også hvor viktig det er å styrke norsk skogindustri, og at det må være gode støtteordninger for utvikling i treindustrien.  

Hallvard.jpg

Hallvard Olden fortalte om sin reise i Moelven. Han begynte som trainee, og er nå både virkescontroller i Moelven Virke AS og daglig leder i Moelven Bioenergi AS. Olden har også deltatt på kronprins Haakons konferanse SIKT på vegne av Moelven, og programmet INNspirator i Innlandet.  

Martin Fauchald.png

Konserntillitsvalgt Martin Fauchald fortalte om hvordan medarbeiderne i Moelven får mulighet til å ta ansvar, utvikle seg og bidra med engasjement gjennom aktivt medarbeiderskap.  

Ellen Thørud.jpg

Ellen Thørud, konstituert kommunikasjonsdirektør i Moelven, fortalte om veien hun har tatt i Moelven, fra hun begynte som kommunikasjonsrådgiver i digitale medier, til å bli digitalansvarlig og delta på Female Future i regi av NHO. Her fikk hun formalisert styrekompetansen sin. Thørud har også nå styreverv i flere av Moelvens datterselskaper. 

Rune.jpg

Administrerende direktør i Moelven Limtre AS, Rune Abrahamsen, fortalte om hvordan limtreet produseres og hvilke fantastiske muligheter som ligger i produksjonsmetoden. Han fortalte også om noen av byggene Moelven Limtre har levert materialer til, som for eksempel The Plus, Mjøstårnet og Finansparken.  

Bildeslider 3 - Jonas Gahr Støre.jpg

Statsminister Jonas Gahr Støre og Landbruks- og matminister Sandra Borch fikk høre om flere av prosjektene Moelven Limtre leverer, blant annet møbelfabrikken til Vestre "the Plus."

Her ser du noen av mediesakene fra besøket:

×