Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk bygges i tre

Vestres nye møbelfabrikk i Magnor har fått konseptnavnet The Plus. Det er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. Spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål opplevelsespark vil dessuten bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden. Slik skal Vestre inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet.

Møbelfabrikken bygges i tre. Og i samarbeid med Woodcon har vi allerede heist på plass de første limtrebjelkene som utgjør bærekontruksjonen i bygget. 

Med The Plus vil Vestre inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet. Det er vi i Moelven og Woodcon stolte av å være en del av.

 

 

Transportbånd sett fra innsiden av The Plus.jpg

Foto: BIG/Vestre

 

The Plus i atrium.jpg

Foto: BIG/Vestre

 

The Plus i eksteriør.jpg

Foto: BIG/Vestre