Smarte og større innkjøp gir et bedre klimaavtrykk. - I 2020 startet vi en innkjøpsgruppe i Moelven. Hovedformålet er å samle alle avtalene vi har og etablere nye konsernavtaler på områder med stor innvirkning på lønnsomhet og bærekraft, sier innkjøpsdirektør i Byggsystemer, Thomas Hansen.

Et av de viktigste områdene det nå jobbes med nye avtaler for er avfallshåndtering. En slik avtale vil påvirke mulighetene Moelven har til å nå målet om 90 prosent sorteringsgrad.

- Vi trenger renovasjonspartnere som kan rådgi oss godt på mange typer avfall. Moelven-selskapene har ulike produkter, og dermed mye forskjellig avfall. Dette ser vi at vi må bli bedre på å sortere for å nå målet på 90 prosent sorteringsgrad, sier Hansen.

Jakten på erfarne og kunnskapsrike renovasjonsselskaper i Norge og Sverige er allerede i gang.

Færre transporter og kortere distanser

Transport er en av de store driverne av CO2-utslipp i Moelven.

- Vi vurderer om vi i konsernavtalene skal legge inn gebyr for bestillinger under en viss sum, for å sikre at vi planlegger innkjøp godt og dermed får færre transporter, sier Hansen.

Tre er i seg selv et bærekraftig produkt, men å sørge for færre og smartere transporter vil gjøre produktene til Moelven enda mer bærekraftige.

Kjøper primært i Skandinavia

Moelven kjøpte eksterne varer og tjenester for cirka 7,4 milliarder kroner i 2020. Majoriteten av konsernets eksterne kjøp gjøres hos lokale eller skandinaviske leverandører.

- Kortreiste kjøp er med på å minimere vårt samlede CO2-utslipp. Vårt valg av leverandører og materialer vil alltid være en totalvurdering av pris, kvalitet, tilgang, bærekraft og produksjonsvennlighet, sier Hansen.

For Moelven er det viktig å levere bærekraftige produkter til forbrukere som stadig stiller større krav til materialene og anvendelsen av dem.

- Skal vi lykkes skikkelig i dette arbeidet er vi avhengige av at alle i hele verdikjeden er villige til å betale litt mer for grønnere og mer bærekraftige produkter. Men det er heller ikke alltid slik at produkter som er mer bærekraftige koster mer. Vi må bare tørre å utfordre eksisterende kjøpsmønster med grønnere briller på. Jeg opplever at fokuset på grønnere innkjøp øker i Moelven, men vi har fortsatt en vei å gå med å være tydeligere på hvordan vi skal vektlegge bærekraftige produkter og løsninger i våre produkt- og leverandørvalg, sier Hansen.

Det å samle en større andel av Moelvens kjøp på konsernavtaler handler ikke bare om å oppnå bedre priser og betingelser for våre enkeltselskaper. Med konsernavtaler har vi en større mulighet til å påvirke i retning av grønnere kjøp, både med tanke på materialvalg, ordrestørrelser og færre transporter og en mer bærekraftig produksjon hos våre leverandører.

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Tar vare på naturressursene" og bærekraftsmål #13 Stoppe klimaendringene og #15 Liv på land.