En av de beste i Moelven-klassen når det gjelder sortering av avfall er Moelven Mjøsbruket AS. - Nøkkelen er å gjøre det så enkelt som mulig for medarbeiderne, sier driftssjef Petter Fjeld Bjerke.

Rett i nærheten av arbeidsstasjonene står sorteringsmuligheter. - Plast sorteres naturlig nok ved pakkeavdelingen, og el-avfall sorteres hos elektrikeren. På verkstedet har vi beholder for spillolje fra truckene, sier Bjerke.

I Moelven ligger sorteringsgraden i hele konsernet på 83,7 prosent, og målet er 90 prosent. Mjøsbruket har over flere år jobbet for å øke sorteringsgraden.
- Merking er også svært viktig, slik at vi ikke bruker tid på å lure på hvor ulikt avfall skal, sier Bjerke.

Sjekkliste for avfallshåndtering.png

Godt samarbeid med renovasjonsleverandør

En annen suksessfaktor er godt samarbeid med Østlandet gjenvinning. De har vært på flere befaringer for å se på hvilke type avfall som kan sortere annerledes.

- Tidligere sorterte vi blant annet plastemballasje og grønne plastbånd sammen. Plastbånd må uansett til energiforbrenning, men plastemballasjen går nå til resirkulering, forteller Bjerke.

Jeg er imponert over sorteringsgraden de har klart å oppnå på Moelven Mjøsbruket AS. Jeg håper flere av våre selskaper kan dra lærdom av jobben de har gjort med tydelig merking, enkel plassering og kontinuerlig forbedringer i fraksjonene som kan sorteres.

Morten Kristiansen Konsernsjef

Det gode samarbeidet har gjort at de sammen har funnet frem til optimal sortering og antall containere rundt om på området for å sikre enkel bruk
for medarbeiderne.

Spilloljetank hos Moelven Mjøsbruket AS
Spilloljetanken er plassert i verkstedet, slik at det er enkelt og lite tidkrevende å sortere avfallet riktig. 

- Vi er heldig som har et bærekraftig materiale å jobbe med, men det er viktig at vi produserer og avfallssorterer så bærekraftig som mulig. Vi skal jobbe videre for å se på om det er mer som kan sorteres i ulike fraksjoner, og sørge for at alle medarbeiderne vet hva som skal sorteres hvor, sier Bjerke.

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Tar vare på naturressursene" og bærekraftsmål #13 Stoppe klimaendringene og #15 Liv på land.