Transport er en av de store driverne av CO2-utslipp i Moelven. For kundene våre gir færre og større transporter mindre utslipp og dermed mer bærekraftige produkter. Utbygging av infrastruktur for modulvogntog og fylling av biogass bidrar til å gjøre transporten i Moelven mer bærekraftig.

  • Vi har cirka 20 000 grensepasseringer hvert år og med bruk av modulvogntog vil vi kunne redusere til cirka 16 000,

    sier Per Børke, logistikkdirektør

Etter seks år med lobbyvirksomhet har endelig Moelven og logistikkdirektør Per Børke oppnådd drømmen om mer bærekraftig transport med større lastebiler på norske veier.

Modulvogntog gjør transportene mer bærekraftig 

- Vi har jobbet med både samferdselsministre, vegdirektører, bransjeorganisasjonen, fylkene, ordførere og teknisk sjef i kommuner for å få gjennomslag. Politisk påtrykk og overføring av ansvar for riks- og fylkesveiene til Fylkeskommunene gjorde at vi fra årsskiftet fikk åpnet veldig mange viktige veier for bruk av modulvogntog og at vi nå kan utnytte disse på en større andel av våre transporter, og gjennom det kjøre mer bærekraftig, sier Børke.

  • Gir gass mot en bærekraftig fremtid

    Våren 2020 kjørte Moelvens første gasslastebil på veien. Dette var den første gasslastebilen i svensk skogsindustri.

    Les mer

Deler kunnskap i transportgruppe

Modulvogntog er et av område den nyeopprettede transportgruppen i Moelven arbeider med. Transportgruppen ble startet i 2020, som et ledd i å samle og forbedre logistikken i Moelven.

- Når vi vet hvor viktig logistikk er for å minimere både utslipp og kostnader er det viktig at vi samarbeider godt på tvers for å bli bedre, sier Børke. Deltakerne i gruppen kommer fra ulike Moelven-selskaper og representerer flere land. 

Rammevilkår er essensielt for bærekraftig transport

En av oppgavene til gruppa er å sørge for å synliggjøre rammevilkår som vil gjøre transporten mer bærekraftig og effektiv.

- Modulvogntog er et eksempel. Utbyggingen av togterminaler og togspor er et annet område. Rammevilkårene påvirker hvor effektiv og miljøvennlig vi kan transportere, og da er det viktig at vi er tydelig på behovene våre ovenfor politikere og andre beslutningstakere, sier Børke.

Gruppen jobber også med å sette felles krav til transportørene Moelven benytter, spesielt innenfor HMS, bærekraft og Code of Conduct.

- Vi jobbet mot en nullvisjon på skader, og det gjelder også transportørene som kjører for oss. Da er det viktig at vi har en felles plattform å jobbe ut i fra, sier Børke.

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Klimasmarte produkter og tjenester" og bærekraftsmål #13 Stoppe klimaendringene og #15 Liv på land.

Les mer om hva de ulike bærekraftsmålene betyr for oss her