I fjor kjørte vogntogene over 7,4 millioner kilometer for å frakte tømmer fra skogen til sagbrukene våre. Transport er en av de store driverne til CO2-utslipp i Moelven, og målet er å kutte klimaavtrykket fra dette med 10 prosent innen utløpet av 2022.

For å kunne produsere bærekraftige produkter av tre, er vi nødt til å få tømmeret fra skogen til sagbrukene våre. For å klare de tøffe målene vi har satt oss for å lage enda mer klimasmarte varer holder det ikke bare å optimalisere transporten. Vi må også sørge for moderne kjøretøy og fossilfrie transportmidler som biogassbiler og mulighet for å bruke mer togtransport i Norge. 

Bærekraftig tømmertransport må være et samarbeid mellom flere aktører. Godspakke Innlandet hvor det er planlagt sammenkobling mellom flere jernbanespor og ny tømmerterminal er ett eksempel, og modulvogntog og 74- tonns tømmervogntog er et annet. 

 

Fordeling av tømmertransport i 2019:

Veitransport 268 565 628 tonnkilometer* 

Jernbane 1 340 328 tonnkilometer

Båttransport 1 183 557 tonnkilomenter

*Tonnkilometer er produktet av godsmengde og transportavstand. Eksempel: En lastebil som transporterer 2 tonn gods i 10 kilometer har utført et godstransportarbeid på 2 x 10 = 20 tonnkilometer. (Kilde: SSB) 

singel-transport-04_med tall.jpg

 

 

Større lass og færre turer

Et av forsøkene på å gjøre tømmertransporten mer bærekraftig er 74-tonns tømmervogntog.

I Sverige er 74-tonns tømmervogntog lovlig på deler av vegnettet, og i slutten av 2020 settes det i gang et prøveprosjekt i Innlandet i Norge. Når hvert vogntog kan lastes med mer tømmer, blir hver transport mer bærekraftig.

Transport på vei er generelt sett lite bærekraftig, og vi må derfor sørge for at transportene som må gå på vei i stedet for tog og båt skal være så bærekraftige som mulig. Ett 74- tonns tømmervogntog kan laste åtte tonn mer tømmer enn en tradisjonell tømmerbil. 

Trenger stort nok vegnett

For å sørge for at tømmertransporten blir mer bærekraftig er det viktig at vegnettet hvor 74-tonns tømmervogntog er tillatt å kjøre er stort nok, slik at man slipper å laste over tømmeret på mindre lastebiler.

 

Bærekraftig med tyngre transporter

I Sverige og Sør-Øst Norge har Moelven et gjennomsnitt på 7 mil transport fra skogen til sagbruket. Det gir cirka 3,8 millioner kubikkmeter tømmer som transporteres på lastebil i løpet av et år. Det er både bærekraftig og lønnsomt å øke mengden tømmer hver bil kan transportere per tur. Dette bidrar både 74- tonns tømmervogntog og modulvogntog til.

 

Hvis halvparten av tømmeret til sagbrukene som er innenfor prøveprosjektet i Innlandet kan leveres med 74 tonns tømmervogntog tilsvarer det cirka 2000 færre lass i året. Det er både bærekraftig og lønnsomt. 

I Sverige fungerer ordningen når vi får dispensasjon for å kjøre på flere veier enn regelverket tilsier, slik at tømmeret kan kjøres på 74-tonns lastebiler helt fra skogen og til sagbruket.