Visste du at omgivelsene dine kan påvirke hvor mye smerte du føler når du er syk og hvor lang tid du bruker på å bli frisk?

- Det er ikke bare det medisinske behandlingstilbudet som kan påvirke restitusjonen din når du er innlagt på sykehus, eller en annen helseinstitusjon. Det fysiske og det psykososiale miljøet kan også ha stor betydning, sier Stefan Lundin.

Som arkitekt og doktorgradskandidat har han interessert seg for hvordan arkitektur kan påvirke helbredelsesprosessen vår på helseinstitusjoner. Design og arkitektur er kanskje ikke det vi vanligvis forbinder med helse, men likevel vet vi at noen omgivelser kan få oss til å slappe av, mens andre kan gjøre oss stressa. Ved å se eller omgi oss med naturlige elementer, som overflater av tre, bilder av skog eller vann, planter og naturlig lys, kan vi oppleve en rekke helsefordeler.

Slik blir vi påvirket

Tre er et fornybart og levende materiale som kan påvirke både innetemperaturen, luftfuktigheten og akustikken i et rom. Disse faktorene kan ha mye å si for hvordan vi trives og hvor komfortable vi er. I tillegg til å påvirke det fysiske innemiljøet, kan det å bygge og innrede med tre også føre med seg en rekke psykologiske effekter.

- Studier viser at når vi omgir oss med natur og naturlige elementer kan vi føle velvære og mindre smerter, vi kan få lavere blodtrykk og bli mindre stressa, sier Lundin.

Ikke bare er stress ansett som negativt i seg selv, men det er også en medvirkende årsak til mange andre helseutfall som depresjon, svekket immunforsvar og dårligere allmenntilstand.

Men, hvorfor har naturlige materialer, som tre, denne effekten på oss?

Ved å se eller omgi oss med naturlige elementer, som overflater av tre, bilder av skog eller vann, planter og naturlig lys, kan vi oppleve en rekke helsefordeler.

Ved å se eller omgi oss med naturlige elementer, som overflater av tre, bilder av skog eller vann, planter og naturlig lys, kan vi oppleve en rekke helsefordeler. Foto: iStock

Les mer om våre interiørpaneler her.

Derfor blir vi påvirket

- Vi mennesker har levd lenge i naturen og er disponert for å både like den og klare å tolke den. Tre kan bidra til å skape et mer naturlig miljø rundt oss, sier Anders Q. Nyrud, professor ved fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Han forteller at materialer av tre kan gi oss en positiv distraksjon.

- Mønsteret i trestrukturen er kompleks nok til at vi kan bruke tid på å studere det, men ikke så utfordrende at vi sliter oss ut mentalt. Det gir oss mulighet til å koble av fra smerten eller glemme at vi er stressa. I tillegg oppfatter vi gjerne fargene på treoverflater som varme og positive, sier Nyrud.

Kan gi en bedre hverdag

Siden møtet med helseinstitusjoner ofte innebærer store omveltninger i livet, er arkitektur og design spesielt viktig i disse settingene. Den fysiske utformingen av omgivelsene våre er ikke nok i seg selv til å gjøre oss friske, men det kan være med på å fremme og understøtte tilfriskningsprosessen. I tillegg vil både pårørende og helsepersonell dra nytte av de positive helsefordelene, hvilket er gunstig for pasienten.

Både Lundin og Nyrud er klare på at vi må ta mer hensyn til de fysiske omgivelsene når vi planlegger nye helseinstitusjoner.

- Ved å gjøre det kan vi utforme bygg som gir folk en bedre hverdag, særlig i krevende situasjoner.

Tre og helse

Vi tilbringer ca. 90 prosent av livet innendørs. Sørg for å omgi deg med materialer som gjør at du har det best mulig.

Les mer

 

Kilder

  • Augustin og Fell. 2015. Wood as a Restorative Material in Healthcare Environments.

  • Aslaksen, Bringslimark og Nyrud. 2012. Utforming av helseinstitusjoner I et miljøpsykologisk perspektiv.