Vi pepres med lyd hele døgnet. God akustikk har derfor mye å si for hvordan du har det.

Se for deg et åpent kontorlandskap med kolleger som diskuterer, printere som piper, vifter som suser og telefoner som ringer. Trafikk som suser forbi utenfor soveromsvinduet ditt. Et klasserom fullt av ivrige elever. Akustikk er et område det kan være kostbart å ikke ta på alvor.

- Et for høyt lydnivå gjør oss i prinsippet urolige, da hørselssansen i utgangspunktet er ment for å varsle om farer. I den moderne verden gjør det oss stresset, sier lyddoktor Halvor Berg i Glava.

Når vi er stresset kan vi bli urolige, miste konsentrasjonen, få hodepine, økt puls og sove dårligere. I verste fall kan støyen gå på helsa løs.

Hørselen trives best i skogen

Støy er definert som uønsket lyd og kan oppleves som svært plagsomt. I et rom med lang etterklang og dårlig akustikk kan lyd fort bli til støy.

- Sanseapparatet vårt er ikke tilpasset den hverdagen vi lever i. Hørselen er skapt for mennesket den gang vi levde utendørs, og har ikke utviklet seg slik at den «forstår» innendørs akustikk, forklarer Berg.

Han mener det mest naturlige stedet å være, lydmessig, er i skogen.

- Ute i skogen er det ingen lydrefleksjoner ovenfra, siden lyden forsvinner opp i lufta. Derfor monteres det gjerne akustiske himlinger i et rom, for å etterligne måten lyden forsvinner på ute. Ved å begrense klangen i et rom vil vi i større grad høre direktelyden fra f.eks. en lærer. Dét er enklere for hjernen å prosessere enn om den skal behandle lyd som reflekteres fra harde flater, og passerer ørene hundrevis av ganger.

LES OGSÅ: Bedre helse med trepanel hjemme

Ta naturen med hjem

Ved å ta naturen med hjem og innrede med tre, får du en rekke av skogens helsefordeler med på kjøpet. Det gjelder også akustikk.

- Tre har en viss lydabsorpsjon i materialet, noe som vil gi mindre gjenklang enn f.eks. i et murhus, sier Lars Strand, seniorrådgiver i Brekke & Strand Akustikk AS.

Ved å bruke Eco Panel, Moelvens fleksible spilesystem for innendørs vegger og himlinger, vil en også kunne forbedre akustikken i et lokale.

I lokaler hvor det lett kan bli mye støy, som på kontoret, kan Moelvens Eco Panel, forbedre akustikken. Her fra Finansparken i Stavanger. Foto: Sindre Ellingsen

Les mer om våre interiørpaneler her.

Universell utforming gjelder også lyd

Støy kan virke trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten, og i verste fall kan det være skadelig, ifølge Arbeidstilsynet. Støy kan gi høyere blodtrykk og påvirke hjerte- og karsystemet.

- Alle miljøer der mennesker oppholder seg, bør ha god akustikk tiltenkt miljøets faktiske formål. Det er spesielt viktig på skoler, kontorer og ikke minst i helsebygg. Man skal også huske at universell utforming gjelder for lyd, slik at folk med lytteutfordringer kan delta i samfunnet på lik linje som hørende, sier Berg.

Tre og helse

Vi tilbringer ca. 90 prosent av livet innendørs. Sørg for å omgi deg med materialer som gjør at du har det best mulig.

Les mer