Journalisten Gegoire Allix i den franske storavisa Le Monde besøkte oss for litt siden. Formålet var å lage en større reportasje om verdens høyeste trehus.

Allix – som har spesialisert seg på å skrive om samfunnsutvikling og byplanlegging med særlig fokus på infrastruktur, planlegging og konstruksjon i større byggeprosjekter, mener også å spore en voksende interesse for å bygge med tre i Frankrike.

- Jeg ser økende interesse fra arkitekter og andre aktører i byggebransjen i Paris og andre store byer i Frankrike. Vi har også lignende, ikke så høye riktignok, prosjekter i tre som pågår i Frankrike. Det er interessant for våre lesere i Le Monde å finne ut hvordan et slik bygg er designet, konstruert og montert, og hva vi trenger av materialer og kompetanse for å oppnå slike høyder, sier Allix.

Fikk reise fra frø til verdens høyeste trehus

Vi tok Allix med på en to-dagers tur i nærområdet rundt Mjøstårnet. Han fikk dokumentert at trehuset ikke bare er høyt, men også virkelig er kortreis.

- Jeg fikk bli med på en reise fra det lille granfrøet som blir plantet og tatt vare etter alle kunstens regler hos Skogplanter ØstNorge AS, bærekraftig skogbruk i skogene ved Biri, hightech-produksjon av skurlast ved Moelven Mjøsbruket AS, fascinerende limtreproduksjon hos Moelven Limtre AS og til slutt en flott omvisning i sluttproduktet Mjøstårnet - verdens høyeste trehus. En komplett historie som jeg har forsøkt å formidle i reportasjen som ble publisert i Le Monde for noen dager siden, sier Allix.

Fra Paris hilser han og takker alle involverte på turen.

Le Monde er en av Frankrikes viktigste dagsaviser og har et antatt opplag på rundt 250.000, med en betydelig satsing digitalt. Avisens innhold leses i alle digitale flater fra web til sosiale medier i store deler av den franskspråklige verden. Le Monde har rundt 1200 ansatte som jobber på hovedkontoret i Paris.

Le Monde faksimile

Klikk på bildet for å lese saken i PDF