Følg disse 6 stegene, og bygg en enkel terrasse. Gjelder for terrasse med lavere markhøyde enn 0,5m.

Dette trenger du:

  • Bjelkelag 48x148 mm.
  • Bjelkelag 48x198 mm.
  • Rekkverk 48x98 mm.
  • Håndlist rund topp 34x145 mm.
  • Håndlist rund topp 45x145 mm.
  • Håndlist flat topp 34x145 mm.
  • Terrassebord i ønsket dimensjon - Se vårt store utvalg av ulike terrassebord her
  • Beslag, bolter og skruer

 

LES OGSÅ: Kine og Toms råd til et vellykket uteromsprosjekt

 

TRINN 1

Gjør terrenget klart for fundamentering og bygging av terrasse.

TRINN 2

Kapp lengden på tverrbjelkene og fest dem mellom dragerne med 600 mm avstand. Bjelkene skal stikke 73 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til stendere. Fest bjelkene til dragerne med beslag, f.eks. vinkelbeslag eller båndstål, eller spikre/skru dem fast i dragerne. Husk at festes de i dragerne bør bjelkene sikres sideveis med støtte i endene (med beslag eller med et dekkbord som stiver opp).

TRINN 3

Kapp et bord i samme lengde som den ferdige terrassen. Legg bordet med en
spalte på 20-30 mm fra veggen, slik at regnvann og fuktighet kan passere. Fest bordet med terrasseskruer (anbefalt) eller spikre med terrassespiker. Legg så et bord ytterst på terrassen i kant med bjelkeendene. Skru bordet fast i bjelkene. Ikke kapp bordet på endene ennå, men la det stikke utenfor den ferdige terrassen. Resten av bordene legger du så mellom de to første bordene, med 5 mm avstand (avhengig av type bord). Skjær alle bordene på enden til slutt.

OBS! Anbefalt avstand mellom bordene varierer ut fra type og fukt. Ferske, CU-  impregnerte bord krever vanligvis minimum 0-2 mm. Royalimpregnert terrasse 4 mm og  Termofuruterrasse  5 mm. Det er viktig at tørre CU bord ikke monteres for tett. 

 

TRINN 4

Kapp stenderne (rekkverksstolpene) i riktig høyde og antall. Maks avstand mellom stenderne er 80 cm. Beregn at de skal rekke fra underside drager/bjelke til 1100 mm over terrassegulv. Skjær innhakk i terrassebordene der stenderne skal så. Borr og skru fast stenderne til drager/bjelke med bolter, skiver og muttere.

TRINN 5

Skru/slå på spikerslag til stenderne som sprossene kan festes til. Kreves flere bord på én lengde, må skjøtene være vinkelrette og midt på stender. Anbefalt høyde på rekkverk, fra gulv til overkant topprekke: 1,1 m.

TRINN 6

Dekkbord/avstivning av bjelkelag og stendere spikres fast i endene på bjelkene. Kapp til og fest håndlist (topprekke). Håndlisten skal gjæres (kappes 45°) i hjørnene. Skru eller spikre håndliusten fast i toppen på stenderne. Kapp til sprosser og spikre fast på spikerslagene. Maks 50 mm mellom sprosser og gulv, og maks 100 mm mellom sprossene.

LES OGSÅ: Uteromsstilen mange vil ha i år


Gratulerer med din nye terrasse!

 

Bruk av skjult innfesting - se vår video

 

LES OGSÅ: Tom valgte terrasse i termofuru