Om du har behov for å melde inn feil, mangler eller trenger teknisk støtte relatert til Modulbygg klikker du på linken nedenfor

Vi vil at du oppgir: 

  • Fullt navn / firmanavn
  • Adresse
  • Leilighetsnummer, Modulnummer eller Prosjektnummer
  • Tydelig beskrivelse av hva henvendelsen gjelder
  • Telefonnummer