Det er mange fordeler ved å bygge leilighetsbygg i modul. Her er de viktigste fordelene.

Kostnadseffektivt

Ved industriell bygging brukes samme materialer som ved plassbygging, men byggingen skjer under optimale forhold.


Kort byggetid, kort monteringstid og kvalitetssikrede løsninger fordi det er basert på industriell bygging i tørre omgivelser i en fabrikk. 

 

Miljøvennlig

Transporten i forbindelse med oppføring er effektiv og foregår i korte, intensive perioder. Dette medfører skjerming av miljøet både på byggeplass og langs veiene.

Flyttbare moduler kan demonteres og monteres på nytt. De kan lett tilpasses nye behov.

Moelven bruker en høy bestandel av tre i sine industruelle byggeprosesser. Tre er karbondioksidnøytralt. 

 

Kontrollert, tørt og forutsigbart

Industriell bygging krever bedre planlegging og forberedelser. Det gi mer effektiv produksjon der man unngår uventede kostnader. Byggingen skjer innendørs i et fullstendig værbeskyttet miljø. De målene vi angir i spesifikasjonene må stemme. Kvaliteten er garantert gjennom egen tilvirkning og mange års erfaring. 

 

Lett å komplimentere

Systematikken i fabrikkprosessen gjør at det er enkelt å "bygge på".

 

Erfaring og ekspertise


De samme prosessene gjentas mange ganger og utøverne blir eksperter på det de holder på med.

 

Tilpasset for BIM

Det lages 3D-tegninger av all produksjon før vi starter byggearbeidet, for å sikre at alle komponenter passer sammen. 

 

Færre byggefeil

Å jobbe i et kontrollert fabrikkmiljø innbærer at det aldri oppstår produksjonsfeil eller -skader som følge av vær og vind. Ulike yrkesgrupper jobber tett på hverandre og har god kommunikasjon for å eliminere feil underveis i prosessen.

 

Industriell bygging utvikler hele prosessen

Industriell bygging medfører strengere krav til presisjon enn plassbygging. Vi stiller strenge krav til dem som gjør jobben før oss i verdikjeden. Det er ikke rom for slurv, og de målene vi angir i spesifikasjonen, må stemme. Det høye presisjonsnivået går igjen i hele prosessen fra fabrikk til monstasje.

 

Slik foregår prosessen: