Ved industriell bygging brukes samme materialer som ved plassbygging, forskjellen er at byggingen skjer under optimale forhold i fabrikken noe som sikrer høy presisjon og kvalitet samtidig som risiko som følge av vær og vind minimeres. Det er mange fordeler ved å bygge i moduler. Nedenfor følger de viktigste.

Tidsbesparende og kostnadseffektivt

Kort byggetid, kort monteringstid og kvalitetssikrede løsninger fordi det er basert på industriell bygging i tørre omgivelser i en fabrikk. 

Ingen ventetid på byggeplassen der ulike yrkesgrupper må vente på hverandre. Alt materiell finnes på stedet og er klargjort for installasjon.

Miljøvennlig og lett å komplimentere

Transporten i forbindelse med oppføring er effektiv og foregår i korte, intensive perioder. Dette medfører skjerming av miljøet både på byggeplass og langs veiene.

Moelven bruker en høy bestandel av tre i sine industruelle byggeprosesser. Tre er karbondioksidnøytralt. 

Flyttbare moduler kan demonteres og monteres på nytt. De kan lett tilpasses nye behov. Systematikken i fabrikkprosessen gjør det også mulig å enkelt "bygge på" ved endrede behov.

Kontrollert, tørt og forutsigbart

Industriell bygging krever bedre planlegging og forberedelser. Det gi mer effektiv produksjon der man unngår uventede kostnader. Byggingen skjer innendørs i et fullstendig værbeskyttet miljø. De målene vi angir i spesifikasjonene må stemme. Kvaliteten er garantert gjennom egen tilvirkning og mange års erfaring. 

Erfaring og ekspertise

Å jobbe i et kontrollert fabrikkmiljø innbærer at det aldri oppstår produksjonsfeil eller -skader som følge av vær og vind. Ulike yrkesgrupper jobber tett på hverandre og har god kommunikasjon for å eliminere feil underveis i prosessen.

De samme prosessene gjentas mange ganger og utøverne blir eksperter på det de holder på med.

Tilpasset for BIM:

Det lages 3D-tegninger av all produksjon før vi starter byggearbeidet, for å sikre at alle komponenter passer sammen.

Høye presisjonsnivåer

Industriell bygging medfører strengere krav til presisjon enn plassbygging. Vi stiller strenge krav til dem som gjør jobben før oss i verdikjeden. Det er ikke rom for slurv, og de målene vi angir i spesifikasjonen, må stemme. Det høye presisjonsnivået går igjen i hele prosessen fra fabrikk til monstasje.

Slik foregår prosessen:

kontakt prosess ny.jpg

Innendørs byggeprosess og kort byggeperiode

Innendørs byggeprosess, kildesortert byggeavfall, kort byggeperiode, bruk av byggematerialer i tre er faktorer som bidrar til at vår modulbaserte byggekonsept er fordelaktig i et miljøperspektiv.