Om du har behov for å melde inn feil eller mangler ved din leilighet så klikker du på linken nedenfor for å registrere reklamasjonen.

Vi vil at du oppgir: 

  • Fullt navn
  • Leilighetsprosjekt
  • Adresse
  • Leilighetsnummer
  • Telefonnummer

Slik at vi kan kontakte deg om det oppstår spørsmål relatert til dette.