Sagbruk med høvleri og annen videreforedling

Lars-Erik Klas
Lars Erik Klas VD Moelven Edanesågen AB +46 730299325
Krister Attemalm
Krister Attemalm Salg Moelven Edanesågen AB +46 70 379 86 81
Mathias Melhus Driftssjef Moelven Van Severen AS +47 911 26 096
Knut Johan Dreier
Knut Johan Dreier Daglig leder/ adm. direktør Moelven Van Severen AS +47 976 07 698
Hans Geir Syversen
Hans Geir Syversen KAM Eksport Moelven Wood AS +47 913 27 223
Runar Pettersen
Runar Pettersen Daglig leder/ adm. direktør Moelven Trysil AS +47 415 59 451
Knut Holmseth
Knut Holmseth Salg Moelven Trysil AS +47 905 45 495
Bjørnar Berge
Bjørnar Berge Direktør Moelven Treinteriør AS +4791172016
Jan-Erling Wåsjø Moelven Sør-Tre AS +4741651751
Nils Anton Hæhre Daglig leder/ adm. direktør Moelven Eidsvold Værk AS +47 992 64 998
Sven Egil Holmsen
Sven Egil Holmsen Direktør Moelven Langmoen AS +4795858582
Ørjan Kalsaas
Ørjan Kalsaas Daglig leder/ adm. direktør Moelven Granvin Bruk AS +47 994 33 061
Jan-Erik Espeland
Jan-Erik Espeland Produksjonsleder Moelven Granvin Bruk AS +47 97983787
Lars Johannessen
Lars Johannessen Direktør Moelven Eidsvoll AS
Morten Tunby
Morten Tunby Direktør Moelven Are AS +4799406850