Skurlast og trekomponenter til industri - salg og administrasjon

Grøtta, Lars
Lars Grøtta Salgsansvarlig Norge og Markedsdirektør Moelven Våler AS og Moelven Løten AS +47 917 83 268
Solbrekken, Ole Kristian
Ole Kristian Solbrekken Salg Moelven Mjøsbruket AS +47 907 69 190
Arnesen, Glenn
Glenn Arnesen Markedssjef Moelven Numedal AS +47 916 80 497
Kilen, Svein Erik
Svein Erik Kilen Salgssjef Moelven Telemarksbruket AS +47 908 98 236
Ødemarksbakken, Kristin
Kristin Ødemarksbakken Markedssjef Moelven Eidsvold Værk AS +47 992 67 812
Toften, Anne Grethe
Anne Grethe Toften Salgssjef Moelven Østerdalsbruket AS +47 416 08 040
Kjesbu, Håvard
Håvard Kjesbu Salgssjef Moelven Van Severen AS +47 916 46 081
Holmseth, Knut
Knut Holmseth Prossessjef Moelven Trysil AS +47 905 45 495
Strøm, Simen
Simen Strøm Salgs- og markedssjef Moelven Soknabruket AS +47 979 56 095
Freitag, Egil
Egil Freitag Internasjonal salgssjef divisjon Wood +47 482 43 055
Haslestad, Stein
Stein Haslestad Daglig leder Moelven Profil AS +47 909 10 410
Hagman, Johan
Johan Hagman Försäljningschef Sverige +46 702414260
Wahlberg, Jan
Jan Wahlberg Marknadschef Moelven Valåsen AB +46 (0)101 225 442
Rogersson, Charlotta
Charlotta Rogersson Försäljningschef Moelven Valåsen AB +46 (0)101 225 445
Dalslåen, Ulf
Ulf Dalslåen Marknadschef Moelven Notnäs Ransby AB +46 (0)101 225 305
Attemalm, Svante
Svante Attemalm Försäljningschef Moelven Notnäs Ransby AB +46 (0)101 225 304
Hården, Magnus
Magnus Hården Marknadschef Moelven Årjäng AB +46 (0)101 225 507
Blom, Åsa
Åsa Blom Marknadschef Moelven Dalaträ AB +46 (0)101 225 603
Attemalm, Krister
Krister Attemalm Försäljning Moelven Edanesågen AB +46 70 379 86 81
Hutchinson, Maria
Maria Hutchinson Marknad Moelven Component AB +46 (0)101 225 372
Lindh, Anders
Anders Lindh Divisjonssjef Timber +4794833445
Thorsrud, Lars
Lars Thorsrud Markedsdirektør +4790017539
Rockedahl, Peter
Peter Rockedahl Teknisk Direktör +46705877629
Narum, Martin
Martin Narum Økonomidirektør Divisjon Timber +4795182666
Torgersen, Toril Maurud
Toril Maurud Torgersen Controller Divisjon Timber +4791513666
Berg, Nils
Nils Berg Prosesscontroller Divisjon Timber +4797166603
Grønvold, Mona
Mona Grønvold HMS- og personalsjef Divisjon Timber +4795053999
Kjelsberg, Per
Per Kjelsberg El Automasjon +4741441000
Lervold, Lage
Lage Lervold Prosjektingeniør Divisjon Timber +4797672266
Johan Berglund Driftingenjör
Midtmoen, Odd
Odd Midtmoen Markedsanalytiker Divisjon Timber +4748196266
Bergstrøm, Karolina
Karolina Bergstrøm Business Development Manager +4748217391