Konsernadministrasjon

Kristiansen, Morten
Morten Kristiansen Konsernsjef Moelven Industrier ASA +47 911 18 250
Vera Flatebø Divisjonssjef Byggsystemer Moelven Industrier ASA +47 99275393
Lindh, Anders
Anders Lindh Divisjonssjef Timber Timber +47 948 33 445
Hønningstad, Bjarne
Bjarne Hønningstad Divisjonssjef Wood Wood +47 975 91 201
Storslett, Lars
Lars Storslett Direktør Virkesforsyning, Fiber og Bioenergi Moelven Industrier ASA +47 907 92 891
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktør Økonomi og Finans Moelven Industrier ASA +47 909 80 667
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikasjonsdirektør Moelven Industrier ASA +47 928 27 108
Andreassen, Yngve
Yngve Andreassen HR-direktør Moelven Industrier ASA +47 957 93 885
Petter Hallerby IT Direktør Moelven Industrier ASA +47 98283232
Weisser-Svendsen, Erik
Erik Weisser- Svendsen Eiendoms-/Forsikringsansvarlig Moelven Industrier ASA +4790727885
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktør Økonomi og Finans Moelven Industrier ASA +4790980667
Andersen, Rune F.
Rune F. Andersen Direktør Finans og Bærekraft Moelven Industrier ASA +4791343260
Löfberg, Jeanette
Jeanette Löfberg Kompetensutvecklare Moelven Industrier AB +46702821646
Amdahl, Anne Cathrine
Anne Cathrine Amdahl HMS-sjef Moelven Industrier ASA +47 977 40 223
Andreassen, Yngve
Yngve Andreassen HR-direktør Moelven Industrier ASA +47 957 93 885
Laila Øyberg HR-sjef Moelven Industrier ASA +47 96094550
Melheim, Terje
Terje Melheim Fagansvarlig medarbeider- og lederutvikling Moelven Industrier ASA +47 986 20 806
Rundsveen, Nina
Nina Rundsveen Kommunikasjonsrådgiver Moelven Industrier ASA +47 913 15 807
Skogstad, May Ingvild
May Ingvild Skogstad Merkevareansvarlig Moelven Industrier ASA +47 976 12 443
Berg, Torgeir
Torgeir Berg Sponsoransvarlig Moelven Industrier ASA +4797074440
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikasjonsdirektør (pappapermisjon) Moelven Industrier ASA +47 928 27 108