Konsernadministrasjon

Morten Kristiansen
Morten Kristiansen Konsernsjef Moelven Industrier ASA +47 911 18 250
Vera Flatebø
Vera Flatebø Divisjonssjef Byggsystemer Moelven Industrier ASA +47 99275393
Anders Lindh
Anders Lindh Divisjonssjef Timber Timber +47 948 33 445
Lars Storslett
Lars Storslett Konstituert divisjonssjef Wood Moelven Industrier ASA +47 907 92 891
Eldrid Furuhovde
Eldrid Furuhovde Direktør økonomi og finans Moelven Industrier ASA +47 91733805
Magne Vikøren
Magne Vikøren Kommunikasjonsdirektør Moelven Industrier ASA +47 928 27 108
Yngve Andreassen
Yngve Andreassen HR-direktør Moelven Industrier ASA +47 957 93 885
Rune F. Andersen
Rune F. Andersen Bærekraftsdirektør Moelven Industrier ASA +47 91343260
Stefan Djupvik
Stefan Djupvik IT-direktør Moelven Industrier ASA +47 97663776
Björn Johansson
Björn Johansson Direktør virkesforsyning, fiber og bioenergi Moelven Skog AB +46 10 122 65 08
Eldrid Furuhovde
Eldrid Furuhovde Direktør økonomi og finans Moelven Industrier ASA +47 91733805
Morten Sveiverud
Morten Sveiverud Administrasjonssjef Moelven Industrier ASA +47 909 80 667
Jeanette Löfberg
Jeanette Löfberg Kompetensutvecklare Moelven Industrier AB +46702821646
Yngve Andreassen
Yngve Andreassen HR-direktør Moelven Industrier ASA +47 957 93 885
Laila Øyberg HR-sjef Moelven Industrier ASA +47 96094550
Terje Melheim
Terje Melheim Fagansvarlig medarbeider- og lederutvikling Moelven Industrier ASA +47 986 20 806
Nina Rundsveen
Nina Rundsveen Kommunikasjonsrådgiver Moelven Industrier ASA +47 913 15 807
Torgeir Berg
Torgeir Berg Sponsoransvarlig Moelven Industrier ASA +4797074440
Magne Vikøren
Magne Vikøren Kommunikasjonsdirektør Moelven Industrier ASA +47 928 27 108
Rune F. Andersen
Rune F. Andersen Bærekraftsdirektør Moelven Industrier ASA +47 91343260