Konsernadministrasjon

Kristiansen, Morten
Morten Kristiansen Konsernsjef +47 911 18 250
Lindh, Anders
Anders Lindh Divisjonssjef Timber +47 948 33 445
Hønningstad, Bjarne
Bjarne Hønningstad Divisjonssjef Wood +47 975 91 201
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktør Økonomi og Finans +47 909 80 667
Lutnæs, Even Rognan
Even Rognan Lutnæs IT Direktør +47 915 98 999
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikasjonsdirektør +47 928 27 108
Andreassen, Yngve
Yngve Andreassen HR-direktør +47 957 93 885
Weisser-Svendsen, Erik
Erik Weisser- Svendsen Eiendoms-/Forsikringsansvarlig +4790727885
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktør Økonomi og Finans +4790980667
Andersen, Rune F.
Rune F. Andersen VP Finance & Treasury +4791343260
Löfberg, Jeanette
Jeanette Löfberg Kompetensutvecklare +46702821646
Amdahl, Anne Cathrine
Anne Cathrine Amdahl HMS-sjef +47 977 40 223
Rundsveen, Nina
Nina Rundsveen Kommunikasjonsrådgiver +47 913 15 807
Berg, Torgeir
Torgeir Berg Merkevareansvarlig +4797074440
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikasjonsdirektør +47 928 27 108