Skal vi ha god sikkerhet må vi tåle å si fra til hverandre, også sjefen må kunne ta imot en beskjed, mener HMS-helten Erik Sandum, på Moelven Soknabruket.

Erik Sandum er avdelingsleder i høvleriet på Soknabruket og er kåret til HMS-helt i oktober. Juryen begrunner det slik:

Han har alltid fokus på god HMS både i forhold til andres og eget arbeid. Oppdages det feil eller mangler er han raskt ute for å ordne opp. Han går foran som et eksempel til etterfølgelse og tar tak i de sakene som kommer opp. Erik er opptatt av at alle skal ha god og trygg arbeidsdag. Han skaper trivsel og trygghet på avdelingen

HMS-fagforum

Utmerkelsen HMS-helt er en månedlig utdeling for å fremme ildsjelene som strekker seg ekstra langt for at alle medarbeidere i Moelven skal komme hele hjem fra jobb.

Enkle grep


 -Jeg ble helt paff, sier Erik etter at sjefen reiste seg i kantina og overrakte gavekort og diplom under en ellers vanlig lunsj på jobben.
Hva mener du skal til for å få god sikkerhet på jobb?

- At vi alle jobber sammen og er bevisst på det, sier Erik.

Han er opptatt av at økt sikkerhet kan oppnås – noen ganger med små justeringer.

- Vi hadde en overbyggnad her uten rekkverk. Da noen sa fra at det var ubehaglig, så var jeg klar på at vi måtte sikre. Det er ikke den store investeringen, men med rekkverk gir det økt sikkerhet. Det viser også at det er bra når folk sier fra.

Som leder får jeg også tiltale. Det må jeg tåle og det gjør jeg,

Erik Sandum, avdelingsleder ved høvleriet på Moelven Soknabruket


Gi og få beskjed
Han er også klar på at alle kan trenge påminnelse i HMS-arbeidet.

- Vi bør tåle at vi sier fra til hverandre og minner om HMS. Det går alle veier. Som leder får jeg også tiltale. Det må jeg tåle og det gjør jeg, sier HMS-helten.