Limtre - milepæler og suksesshistorier.

1959: Norges første limtrefabrikk A/S Laminator ble etablert i et  samarbeid mellom Moelven Brug A/S og Ringsaker Almenning.


I perioden 1960-1973 arbeidet A/S Laminator seg opp til å bli en klar markedsleder på rette og krumme limtrekonstruksjoner i Norge. Buekonstruksjoner med spennvidde 50-60 m til idrettshaller og hangarer var et spesialitet fra fabrikken.


1973: A/S Laminator lanserer som den første fabrikk lagerførte standardbjelker.

1974: Moelven overtar samtlige aksjer i selskapet og navnet forandres til Moelven Limtre AS.

1975: Første utgave av Limtreboka utgis og blir etter kort tid en "bestselger" til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og tekniske skoler på alle nivåer.


1979: Moelven Limtre AS lanserer en standard idrettshall (normalhall) basert på limtre, elementer og moduler. Hallene er levert fra Karasjok i nord til Egersund i sør. 

 

1980: Kraftledningsstolper utformet som et konisk firkantrør blir lansert etter omfattende utviklingsarbeid og fullskala tester. Hittil er det levert mer enn 8000 stolper med lengde opp til 30 m og for spenningsnivå opp til 300 kV.


1982: Moelvens første utenlandske produksjonsselskap blir kjøpt, ved overtakelse av aksjemajoriteten i Töreboda Limträ AB i Sverige 1985 Moelven kjøper LNJ Limtræ AS i Bredebro i Danmark. Etter dette kjøpet er Moelven Europas største limtreprodusent.

1988: Lillehammer blir tildelt OL i 1994 og store haller med spennvidde opp til 100 m for skøyteløp og ishockey måtte utvikles om Moelven Limtre AS skulle delta i konkurransen om leveransene. Et omfattende FoU-arbeid ble startet for å utvikle fagverkskonstruksjoner for større spennvidder enn det man kunne klare med massive limtrekonstruksjoner. Forbindelsene mellom staver og gurter (knutepunktene) var den store utfordringen som ble løst med innslissede stålplater og stavdybler. Knutepunktets kapasitet ble fullskalatestet til brudd og testene viste meget god overensstemmelse mellom de teoretiske beregningene og prøveresultatene.

 1992: Vikingskipet blir levert med fagverksbuer der den 
nyutviklede knutepunktsteknologien blir benyttet for første gang. 

1993: Hamar OL- Amfi og Håkons Hall på Lillehammer blir levert.

1994: I sterk konkurranse med stålkonstruksjoner og etter flere prosjektforslag fra Moelven, valgte styret i Oslo Hovedflyplass Gardermoen, limtre til takkonstruksjonene for Ekspedisjonsbygningen og pirer. Moelven Limtres største og mest kompliserte prosjekter ble gjennomført og overlevert iht. avtalt tid 15.februar 1996. Prosjektet ble i 1999 tildelt European Glulam Avard.


Les mer om hvordan vi brukte limtre i byggingen av OL-hallene (PDF)

1996: Etter flere års omfattende utviklingsarbeid, b.l.a.gjennom nordisk samarbeid finansiert av Nordic Wood, blir Evenstad Bru over Glomma som den første store kjørebru basert på limtrekonstruksjoner levert. Brua har 5 buespenn på 36 m, til sammen 180 m lengde. Etter starten med Evenstad er det levert et titalls store bruer og limtrebruer har markert seg som et meget konkurransedyktig alternativ til stål og betong.

1999: Moelven Limtre AS fusjonerte med Splitkon Limtre AS og Agder Limtre AS, og det nye limtreselskapet fikk navnet Mocon AS.

2001: Selskapet endret navn og heter i dag igjen Moelven Limtre AS.

 
2002: Som den første og hittil eneste limtreprodusenten lanserer Moelven Limtre det miljøvennlige impregneringsmiddelet TMF - TungMetallfri impregnering. Som en konsekvens av myndighetenes innstramminger i bruken av tungmetaller i impregneringsvæsker tok Moelven ansvar og utviklet TMF som er basert på Jotuns ScanImp. Scan Imp inneholder kun organisk nedbrytbare antifungicider - soppdrepere. TMF er klassifisert i klasse AB, bruk over jordkontakt - samme bruksområde som kobberimpregnering.

Moelven Limtre blir også eneimportør av den finske finèrbjelken Kerto.  Kerto er det sterkeste trebaserte konstruksjonsmaterialet på markedet, i hovedsak benyttes Kerto til taksperrer og gulvbjelker hvor det er store spenn og/eller store belastninger.

2003: Moelven Limtre utvikler et system for ferdigkappede limtrebjelker til byggevarehandelen, og tar patent på sin Limtrereol. I reolen ligger et utvalg av de mest brukte limtredimensjonene i lengder fra 2,5 til 6 meter.

2004: Dimensjoneringsprogrammet "Limtrekalkulatoren" lanseres, og blir raskt et kjærkomment og svært mye brukt dimensjoneringsprogram på internett for private, byggevarehandelen og rådgivende. Samme år installeres også vår nye Høyfrekvente limtrepresse, den mest moderne teknologien gjør oss i stand til å spesialprodusere limtre med svært kort leveringstid.

Bærekraftig limtre

Limtre fra Moelven produseres av miljøsertifiserte råvarer fra norske og svenske skoger. Bruk av limtre fører til et lavt CO2-avtrykk i byggeprosjekter.