Sagflis

Sagflis er korte spon som dannes i sagsnittet når en tømmerstokk skjæres opp til planker og bord.

Sagflis har en fuktinnhold på 50-55 %, og benyttes som råstoff til forskjellige produkter av plateindustrien, eller som biobrensel, enten direkte eller til produksjon av trepellets.

All treflis fra Moelven er PEFC-sertifisert, og noe av treflisen er FSC-sertifisert. Dette sikrer at råvaren kommer fra bærekraftig skogdrift.

Salg av treflis

Ett av Moelvens bærekraftsmål er å ta vare på naturressursene. Salg av treflis er viktig for å utnytte hele tømmerstokken som råvare. Treflis brukes blant annet til produksjon av fornybar energi

Les mer om Moelvens bærekraftsarbeid her

Om Virke

Moelven Virke kjøper inn sertifisert tømmer til Moelvens  norske sagbrukene. Tømmeret som kjøpes inn er i hovedsak fra skoger i nærheten av sagbrukene.

For å ta vare på hele ressursen som tømmerstokken er, selger vi treflis til bruk i blant annet bioenergi, trepellets, briketter, sponplater og som råvare til papirindustrien.

Sagflis