Riveflis

Riveflis er dannet ved at tørr avkapp fra sorterverket og høvleri hogges. Riveflis, som også kalles tørr hoggerflis, soldes ikke og inneholder mange forskjellige fraksjonsstørrelser.

Fuktighetsgraden vil variere, men vil normalt sett ligge mellom 15-20 %. Riveflis egner seg som biobrensel eller som råmaterial til plateindustrien.

All treflis fra Moelven er PEFC-sertifisert, og noe av treflisen er FSC-sertifisert. Dette sikrer at råvaren kommer fra bærekraftig skogdrift.

Salg av treflis

Ett av Moelvens bærekraftsmål er å ta vare på naturressursene. Salg av treflis er viktig for å utnytte hele tømmerstokken som råvare. Treflis brukes blant annet til produksjon av fornybar energi

Les mer om Moelvens bærekraftsarbeid her

Om Moelven Virke

Moelven Virke kjøper inn sertifisert tømmer til Moelvens  norske sagbrukene. Tømmeret som kjøpes inn er i hovedsak fra skoger i nærheten av sagbrukene.

For å ta vare på hele ressursen som tømmerstokken er, selger vi treflis til bruk i blant annet bioenergi, trepellets, briketter, sponplater og som råvare til papirindustrien.

Riveflis