Kutterflis

Kutterflis dannes i høvleriprosessen ved at høvelen skaver av tynne, små og krumme høvelspon på overflaten av plankene.

Kutterflis til plater og biobrensel

All trelast tørkes før det høvles. Kutterflis har derfor en fuktighet på 15-20 %. Kutterflis brukes som råstoff til forskjellige produkter i plateindustrien. Kutterflis brukes også som biobrensel enten direkte eller som råstoff til trepellets eller briketter.

All treflis fra Moelven er PEFC-sertifisert, og noe av treflisen er FSC-sertifisert. Dette sikrer at råvaren kommer fra bærekraftig skogdrift.

Salg av treflis

Ett av Moelvens bærekraftsmål er å ta vare på naturressursene. Salg av treflis er viktig for å utnytte hele tømmerstokken som råvare. Treflis brukes blant annet til produksjon av fornybar energi

Les mer om Moelvens bærekraftsarbeid her

Om Moelven Virke 

Moelven Virke kjøper inn sertifisert tømmer til Moelvens  norske sagbrukene. Tømmeret som kjøpes inn er i hovedsak fra skoger i nærheten av sagbrukene.

For å ta vare på hele ressursen som tømmerstokken er, selger vi treflis til bruk i blant annet bioenergi, trepellets, briketter, sponplater og som råvare til papirindustrien.

Kutterflis