Celluloseflis

Celluloseflis dannes når en rundt tømmerstokk reduseres/freses til en firkantet blokk på sagbrukene.

Råstoff til papir- og celluloseindustrien

Celluloseflis har en fuktighet på 55-60%. Dette er soldet flis for å gi et homogent råstoff for videre bruk. Vår celluloseflis  er omkring 5 mm tykk og 2 cm bred og 2 cm lang. Celluloseflis benyttes som råstoff av papir- og celluloseindustrien, men også av smelteverksindustrien.

Salg av treflis

Ett av Moelvens bærekraftsmål er å ta vare på naturressursene. Salg av treflis er viktig for å utnytte hele tømmerstokken som råvare. Treflis brukes blant annet til produksjon av fornybar energi

Les mer om Moelvens bærekraftsarbeid her

Om Moelven Virke 

Moelven Virke kjøper inn sertifisert tømmer til Moelvens  norske sagbrukene. Tømmeret som kjøpes inn er i hovedsak fra skoger i nærheten av sagbrukene.

For å ta vare på hele ressursen som tømmerstokken er, selger vi treflis til bruk i blant annet bioenergi, trepellets, briketter, sponplater og som råvare til papirindustrien.

Celluloseflis