Tømmer og flis

Vår treflis kommer fra miljøsertifisert tømmer, som sikrer at råvaren kommer fra bærekraftig skogdrift. Treflis selges gjennom Moelven Virke. Vi jobber for å sikre at treflisen er av god kvalitet uten forurensning. Dette gjør vi blant annet gjennom at treflis lagres på fast dekke, korrekt solding og riktig vedlikehold av produksjonsutstyr. Vi merker treflisen med sortimentsnummer og informerer gjennom skilting at dette skal være ren flis.