Marineholmen, Bergen

Sosial sone Foto: Kristian Pletten

PROSJEKTNAVN
Marineholmen, Bergen

LEIETAKER
Webstep AS

ARKITEKT
Link Arkitektur AS

BYGGEIER
GC Rieber AS

PRODUKTER
Glass Front, Flush Front Dørportal, Loop Wall

BYGGEÅR
2022

Kontormiljø

På Marineholmen i Bergen har Rieber Eiendom AS benyttet Moelven Modus AS til innredning av et verneverdig bygg.

Byggherren har en tydelig og uttalt miljøpolicy, og det var derfor naturlig for dem å velge Loop Wall der det var praktisk mulig , selv om prosjektet i det verneverdige bygget ikke tilfredsstilte Moelven Modus sitt idealkonsept – systeminnredning mellom to horisontale plan. Resultatet i dette spennende lokalet ble svært vellykket, helt i tråd med byggherre og arkitekts ønsker.

Kontormiljø

Leietakeren Webstep, ønsket seg et lokale der glass og treverk ble benyttet i samspill med eksisterende bygningsdeltaljer uten at dette gikk ut over kravene som stilles til moderne kontorlokaler.  Ved utstrakt bruk av glass i kombinasjon med Loop Wall fremstår lokalene som lyse og trivelige til tross for at fasaden ikke tillater det samme lysinnslipp som nybygg gjør.

Kontormiljø

Fleksible og bærekraftige kontorløsninger

Våre fleksible og gjenvinningsbare romløsninger er fremtiden for moderne kontor. Vi lager kvalitative rom for møter mellom mennesker.

Les mer om Moelven Modus
Kontormiljø

Et rom som kan gjenbrukes om og om igjen

Systemvegger kan demonteres, gjenoppbygges og skape nye romløsninger - igjen og igjen og igjen. Jo flere endringer som gjøres under bygningens levetid, jo større blir gevinsten.

Kontakt oss!

Moelven Modus Kontakt oss om systeminnredning +47 06050