Borgeskogen 30, Stokke

Borgeskogen 30, Stokke Foto: Henrik Thrap

PROSJEKTNAVN
Borgeskogen 30, Stokke

LEIETAKER
Kontorhotell med flere leietagere

ARKITEKT
Bitte Magnussen, Moelven Modus

BYGGEIER
Borgeskogen 30 AS

PRODUKTER
Glass Front, Dørportal med Air overfelt, Eco Panel, Uni Wall, Concept himling

BYGGEÅR
2021

Borgeskogen 30 er ett av flere kontorhotell Moelven Modus har innredet for denne byggherren. Byggherren har innsett viktigheten av og økonomien i å bygge fleksibelt med en gjennomgående himling med systemvegger under. Dette gjør lokalene fleksible i forhold til eksisterende leietageres endrede behov og ved ominnredning for nye leietagere.

Fleksible og bærekraftige kontorløsninger

Fleksible og bærekraftige kontorløsninger

Våre fleksible og gjenvinningsbare romløsninger er fremtiden for moderne kontor. Vi lager kvalitative rom for møter mellom mennesker.

Les mer om Moelven Modus

Et rom som kan gjenbrukes om og om igjen

Systemvegger kan demonteres, gjenoppbygges og skape nye romløsninger - igjen og igjen og igjen. Jo flere endringer som gjøres under bygningens levetid, jo større blir gevinsten.

Kontakt oss!

Moelven Modus Kontakt oss om systeminnredning +47 06050