Moelvens grafiske profil er et av våre viktigste redskaper for å bygge og utvikle merkevaren Moelven. Det er derfor klare retningslinjer for hvordan den skal brukes.

Den grafiske profilen er absolutt på mange områder, og det er lagt opp til konsekvent bruk av de grafiske grunnelementene. Samtidig gis det stor frihet i bruken av farger og bilder, slik at kommunikasjonen fra Moelven kan fremstå både ny og kjent på én gang.

Vår grafiske profil er med på å bygge Moelvens omdømme – bruk den med omtanke og respekter retningslinjene!

Grunnelementer

Hovedregelen er at selve ordbildet gjengis i konsernets blåfarge (PMS 286. CMYK: C=100, M=60, Y=0, K=6).

Moelven logo

Ordbildet suppleres med horisontalt rektangel i samme bredde og høyde. Dette er blått som logoen, men i enkelte kommunikasjonsflater (som for eksempel plakater og brosjyrer) kan også andre farger fra Moelvens fargepalett benyttes.

Hensikten med rektangelet er å tilføre logoen mer kraft og energi, og i tillegg sikre luft rundt logoen slik at den fremstår ensartet og ren.

Avstander

I de fleste tilfeller brukes rektangelet under logo. Dette gjelder spesielt på kommunikasjonsmateriell som annonser, brosjyrer og produktark.

Moelven logo annen plassering

Avstanden fra logo til horisontalt rektangel skal være minimum en gang logoens høyde. Rektangelet skal som hovedregel brukes utfallende.

På høyre side av logoen og over logoen skal det være et fritt område som tilsvarer minimum en gang logoens høyde.

På venstre side skal det være et fritt område som tilsvarer minimum to ganger logoens høyde.

Annen plassering

I noen tilfeller brukes rektangelet over logo. Dette gjelder postale trykksaker, bildekor og dekor på produktemballasje.

Moelven logo avstander

Avstanden fra logo til rektangelet skal være minimum én gang logoens høyde. Rektangelet skal som hovedregel brukes utfallende.

På venstre side av logoen skal det være et fritt område som tilsvarer minimum én gang logoens høyde.

På høyre side og under logoen skal det være et fritt område som tilsvarer minimum én gang logoens høyde.

Varianter av logo

Der logoen står alene uten rektangel skal det være et fritt område rundt logoen som tilsvarer minimum to ganger logoens høyde.

Moelven logo varianter

Logo i svart eller hvit

Ren logo i sort eller hvit, uten rektangel, benyttes der hvor materialer,farge, økonomi eller andre grunner gjør fargebruk vanskelig. På gaveartikler kan andre nøytrale fargetoner benyttes.

Moelvens misjon er Gir folk gode rom. Dette er kortformulert til Gode rom. Utsagnet har fast plassering i forhold til logo som vist i ulike maler og bildeeksempler. Utsagnet settes i kursiv.

Skrifttypen Auto1 TF (Opentype) er Moelvens profilfont og skal brukes på alt kommunikasjonsmateriell. Auto1 er en grotesk skrift med mange muligheter.

Bruken av de forskjellige skriftsnittene er definert i maler. Eksterne samarbeidspartnere må selv kjøpe fonten.

Fargene i Moelvens grafiske profil består av en primærfarge og 18 sekundærfarger:

Primærfarge:
PMS 286
CMYK: C=100, M=60, Y=0, K=6
RGB: R=0, G=76, B=153
HSB: H=218, S=255, B=240
HTML: #004C99
NCS 3060-R 80 B

Hensikten med fargepaletten er å inspirere til mangfold og variasjon i Moelvens kommunikasjonsmateriell. Fargevalg bør harmonere med bildene og tilpasses bruksområdet.

Moelven fargepalett Norge

Foto er et av de viktigste virkemidlene for å skape en sterk visuell identitet for merkevaren Moelven. Det er derfor viktig at bildene som brukes er av høy kvalitet og at de innholdsmessig er innenfor Moelvens fotomanér.

Dette er ingen eksakt vitenskap, men gjennom noen stikkord angir vi retning for det fotouttrykket vi ønsker i Moelven: Direkte, rent, klart, tilgjenglig, ekte og naturlig. Videre skal bildenes innhold signalisere kvalitet.

Det er viktig å huske at bildene skal leve en tid, så tidløs heller en trendy.

Illustrasjon til bilder

 

Moelven logo, JPG
Moelven logo, EPS
Moelven logo svart/hvit, JPG
Moelven logo svart/hvit, EPS
Moelven logo med rektangel over, JPG
Moelven logo med rektangel over, EPS
Moelven logo med rektangel under, JPG
Moelven logo med rektagnel under, EPS