Vi høster råvarer fra skogen og skaper produkter og løsninger som verden trenger. Her finner du vår visuelle identitet.

Her finner du hele Moelvens visuelle identitet. I verktøykassen får du tilgang på logo og farger.

Den visuelle profilen er jakka som kler oss og viser at Moelven er stødig og solid, men også visjonær og moderne. Vi er relevante og rett på sak, og fremtoningen er ujålete. Den visuelle profilen viser at vi tar ansvar, leverer og bruker mulighetene - gjennom hele verdikjeden, og hele Moelven.

Det er nettopp verdikjeden som har inspirert identiteten: De to viktigste ressursene vi har, nemlig råvaren og folka våre, og det som skjer når de møtes.

Bruk identiteten med omtanke og respekter retningslinjene! 

Grunnelementer

I Moelven høster vi råvarer fra skogen og skaper produkter og løsninger som verden trenger. Logoen belyser derfor kjernen i vår virksomhet.  

Varianter

Det finnes to ulike varianter av logoen; en liggende og en stående. Hvilken variant du velger avhenger av flata den skal plasseres på. Logosymbolet og navnetrekk skal som hovedregel alltid stå sammen.

Avstander

Logoen trenger luft, og det er derfor definert et beskyttelsesområde rundt logoen. Som illustrert på bildene under, tilsvarer minimumsavstanden til kanter symbolet i bredde og høyde. På veldig små områder eller spesielle flater kan det være naturlig å justere og tilpasse dette området. Logoen skal vanligvis plasseres i et hjørne på formatet, men er ikke låst til en spesifik plassering. 

Sentrert logo_Avstand.png Hovedlogo_Avstand.png

Minimumsstørrelse

Minimumsstørrelse på logoen er:

  • Hovedlogo: 5 mm høy (trykk) | 15 px høy (digitalt) 
  • Sentrert logo: 15 mm høy (trykk) | 30 px høy (digitalt)

Logo i svart eller hvit

Ren logo i sort eller hvit benyttes der hvor materialer, farge, økonomi eller andre grunner gjør fargebruk vanskelig.

Logoene kan lastes ned her.

Moelvens profilfont er Franklin Gothic. Dette er en standard Office-font som finnes tilgjengelig i Office-pakken. For Adobe-brukere brukes Franklin Gothic URW som er tilgjengelig for nedlastning i Creative Cloud. 

Fonten benyttes i flere vekter for å skape et tydelig hierarki i tekstnivåer. Det vil si at fonten kan benyttes i flere ulike tykkelser for å tydeliggjøre deler av teksten, som for eksempel titler, brødtekst eller underoverskrifter. Eksempelet under illustrerer hvordan de forskjellige tykkelsene og størrelsesforholdene skaper et tydelig skille som sørger for tydelig og konsistent kommunikasjon.

Font_1.png

Moelvens visuelle identitet besår av fire primærfarger og 13 sekundærfarger. 

Moelvens fargepalett er inspirert av vår virksomhet. Den har med seg det mekaniske og det organiske, tar med seg historien, og plasserer oss også tydeligere innenfor den verdikjeden vi opererer i. Den består av både varme og kalde toner som vil være med på å tydeliggjøre ønsket budskap til ønsket målgruppe. Fargepaletten er solid, tydelig og fleksibel. Her er det noe for alle.

Primærfarger

Primærfarge # 1 - Moelven teal
CMYK: 91 / 53 / 56 / 37
RGB: 12 / 76 / 81
HEX: #0c4c51
RAL: 5020
PMS: 7722 C
NCS: S6020 - B30G

Primærfarge #2 - Dark teal
CMYK: 91 / 61 / 58 / 53
RGB: 12 / 55 / 61
HEX: #0c373d
RAL: 5008
PMS: 2217 C
NCS: 6713-B346

Primærfarge #3 - Light teal
CMYK: 90 / 42 / 55 / 22
RGB: 2 / 102 / 102
HEX: #026666
PMS: 7719
NCS: 3941-B24G

Primærfarge #4 - Hvit
CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
RGB: 255 / 255 / 255
HEX: #ffffff

Moelven_primaerfarger_med_koder.png

Tilleggspalett

Tilleggsfargene kan brukes for å tilføre energi og dynamikk, og for å skape riktig etterlatt inntrykk hos målgruppene. Den oransje tonen er for eksempel god for bruk til HMS-budskap, mens grønntoner løfter bærekraftsbudskapene og de blå støtter økonomi. Bredden i fargepaletten gir muligheter og variasjon til både formelle og lekne muligheter.

Moelven_tilleggsfarger_med_koder.png