Moelven var påvirket av dataangrepet hos Tietoevry, men ingen angrep har skjedd direkte mot Moelven. Systemet som ble påvirket er nå i drift igjen.

- Vi har ikke funnet virus i våre systemer. Vi har samarbeidet tett med både Tietoevry og vår sikkerhetsleverandør. Nå er systemet i gang igjen, sier kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren.

Tietoevry drifter ett av våre sentrale systemer. Vår datakommunikasjon opp mot leverandøren ble stengt ned da Tietoevry oppdaget angrepet.

-  Vi fant kortsiktige løsninger for å håndtere produksjon og leveranser, som gjorde at vi fikk levert som normalt. Nå er vi tilbake i vanlig drift, sier Vikøren.

Angrepet hos Tietoevry påvirket flere av Moelvens selskaper. Unntaket er Moelven Byggmodul AS, Moelven Byggmodul AB og Moelven Modus AS.