Moelven Limtre AS var underentreprenør med ansvar for produksjon av limtre og montering av overbygningen på brua som kollapset ved Tretten. – Vi vet per nå ikke årsaken til at brua kollapset, men vi ønsker å bidra til å finne ut av hva som har skjedd, sier Rune Abrahamsen, administrerende direktør i Moelven Limtre AS.

Hendelsen på Tretten er av en meget alvorlig karakter. 

– Først og fremst tenker vi på de menneskene som var til stede og opplevde dette, og håper alt går bra med dem. Dette er en meget alvorlig sak, og vi reiste direkte til Tretten da vi fikk høre om hva som hadde skjedd, sier Abrahamsen. 

Abrahamsen har, sammen med divisjonssjef Vera Flatebø, seniorrådgiver Åge Holmestad og kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren vært på plass ved brua på Tretten. – Vi ønsker å være til stede og bidra der vi kan med vår innsikt om brua, sier Abrahamsen.  

Moelven Limtre AS produserte limtreet og monterte brua i 2012. Statens Vegvesen var byggherre. Dimensjoneringen og prosjekteringen av brua er utført av et rådgivende konsulentselskap for byggherren. 

Vår jobb var å produsere limtreet og montere overbygningen på brua etter spesifikasjon fra oppdragsgiveren vår. Med overbygningen menes alt som er over fundamentet, sier Abrahamsen. 

Moelven tar saken på største alvor og har satt krisestab. 

Vi skal selvsagt bidra med det vi kan for å få fakta på bordet, og stiller oss til disposisjon for alle videre utredninger og prosesser som kommer i tiden framover. Vi har en felles interesse i å vite hva som har gått galt, sier Abrahamsen.