Moelven leverer sitt sterkeste andre kvartal i historien, men rigger seg for en mer utfordrende framtid. – Det kommende halvåret er preget av meget stor usikkerhet og variasjoner i etterspørselen. Framover ser vi for oss en hverdag som ligner mer på den vi hadde før pandemien, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Moelven omsatte for NOK 4268 millioner i andre kvartal, noe som er en økning på NOK 119 millioner fra samme tid i fjor. Driftsresultatet i perioden ble NOK 897 millioner (NOK 823 millioner). 

1,2 milliarder kr i investeringer 

- Moelven har brukt den gode resultatutviklingen til å ruste konsernet for framtiden, og vi har besluttet tidenes investeringsløft. Dette er investeringer som kommer mange lokalsamfunn til gode, men som også styrker fleksibiliteten og konkurransekraften i konsernet, sier Kristiansen. 

Før sommeren vedtok konsernstyret i Moelven å investere SEK 382 millioner i en ny pelletsfabrikk og energiproduksjon i Karlskoga.  

Tidligere i vår ga styret klarsignal til en investeringspakke på NOK 210 millioner til bedring av kapasitet, effektivitet og klimaavtrykket på enhetene Moelven Mjøsbruket på Biri, Moelven Treinteriør på Brøttum, Moelven Våler på Braskereidfoss og hos Moelven Notnäs Ransby i Torsby. 

Med fjorårets beslutninger om investeringer til utvikling og modernisering av Moelven Edanesågen og Moelven Valåsen, har Moelven besluttet strategiske satsninger for over NOK 1200 millioner det siste året. 

Usikre tider framover 

Etterspørselen etter trebaserte varer i det internasjonale markedet har vært god i første halvår, dog ikke like høy som i 2021. I Skandinavia ser vi en større nedgang i etterspørselen innenfor byggevarehandelen og nye boligprosjekter.  

- Dette har alt fått konsekvenser for boligsegmentet innen modulvirksomheten på norsk side, sier Kristiansen. 

 Tidligere denne måneden fikk 80 medarbeidere ved Moelven Byggmodul på Hjellum permitteringsvarsel, og det ble varslet en større omstillingsprosess for å styrke konkurransekraften.  

- Bransjen vår er utsatt for brå endringer, og etter en markant vekst i både etterspørsel og prisutvikling går vi nå inn i en mer usikker periode. Dette skyldes at økende renter, energipriser og kostnadsnivå generelt kjøler ned deler av markedet. Det gjør at vi forventer sesongvariasjoner og resultatnivåer som vi så mer av før pandemien, spår Kristiansen. 

Tretten bru i Gudbrandsdalen 

Moelven Limtre AS var underentreprenør med ansvar for produksjon av limtre og montering av overbygningen på brua som kollapset ved Tretten 15. august i år. Statens Vegvesen var byggherre. Dimensjoneringen og prosjekteringen av brua er utført av et rådgivende konsulentselskap for byggherren.   

Årsaken til hendelsen er ikke kjent, men Moelven har kontaktet Innlandet fylkeskommune som eier brua for å tilby vår bistand i de ulike utredninger som skal gjennomføres. 

- Dette er en meget alvorlig sak, og først og fremst er vi lettet over at det ikke medførte alvorlig personskade for de involverte. Moelven har levert mange bruer i limtre, og vi er meget interessert i å få alle fakta på bordet om hva som har gått galt med denne brua, avslutter Kristiansen. 

Morten Kristiansen, Konsernsjef i Moelven