Konsernstyret i Moelven har gitt klarsignal for en investeringspakke på nær 210 millioner kroner som skal bedre kapasiteten, effektiviteten og ikke minst klimaavtrykket til morgendagens treindustri.

- Det har vært gode tider i bransjen en stund, og dette gjør at vi har mulighet til å gjøre strategiske investeringer som bidrar til å modernisere og styrke konkurransekraften ved flere av våre hjørnesteinsbedrifter. Dette er viktige satsninger for Moelven, for medarbeiderne våre og lokalsamfunnene deres, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Investeringene skal skje hos Moelven Treinteriør, Moelven Mjøsbruket, Moelven Våler og hos Moelven Notnäs Ransby. Etter planen skal alle prosjektene være driftsklare i løpet av 2024.

- Måten vi investerer på har endret seg sammenlignet med tidligere. I dag må vi ta større samlede løft, for å sikre oss at vi får tilgang på utstyr og leveranser. Som kjent har ventetiden på dette økt på grunn av pandemi og krigen i Europa, sier Kristiansen.

 

Fakta om investeringene

 

Moelven Treinteriør, Brøttum

 • Skandinavias største produsent av furugulv får en massiv oppgradering med ny høvel- og kløvlinje.
 • Kostnadsrammen er på 40 millioner kroner, og produksjonslinjene skal settes i drift i løpet av 2024.
 • Eldre bygningsmasse skal rives, og den nye høvel- og kløvlinjen skal settes i eksisterende og nye bygg på stedet.
 • De nye produksjonslinjene fjerner HMS-risiko, og blir mer effektive og fleksible.
 • Mer effektiv sortering av råstoffet gjør at treet blir brukt til det som råvaren egner seg best til

- Dette er en stor modernisering som gjør at vår over 100 år gamle produksjonsenhet kan fortsette å møte framtidas kundebehov. Vi får en tryggere arbeidsplass, vi kan sortere råvarene bedre og dette sørger for at vi får mer ut av råstoffet vårt. Det er bærekraft i praksis, sier Bjørnar Berge, adm direktør ved Moelven Treinteriør.

 

Moelven Mjøsbruket

 • Mjøsbruket skal bygge en ny tørke, en såkalt kanaltørke med automatisk mating.
 • Den nye tørken er langt mer energieffektiv, og er den første i sitt slag på Mjøsbruket.
 • Sagbruket blir kvitt en flaskehals, og dette bedrer tørkekapasiteten
 • Energisparingen tilsvarer 8 kWh pr kubikkmeter tørket trelast, ifølge analyser fra Norsk Energi. På årsbasis tilsvarer det nær1 GWh spart for Mjøsbruket.
 • Prosjektet har en kostnadsramme på 33 millioner kroner.

- Med denne tørketeknologien på plass er Moelven Mjøsbruket rigget for en morgendag med bedre kvalitet på tørkingen, samt muskler til å vokse i produksjonsvolum. Tørking av trelast er ofte en flaskehals, men nå blir vi kvitt denne hos oss. I tillegg sparer vi masse i energiforbruket vårt, og det er vi opptatt av i Moelven, sier Sturla Westrum, adm direktør på Moelven Mjøsbruket.

 

Moelven Våler

 • Sagbruket som produserer mest trelast i Norge får et stort løft på tørkesiden.
 • Det skal bygges to nye kanaltørker med automatisk mating.
 • · Disse skal erstatte fire kanaltørker i betong fra 70-tallet, som skal rives.
 • De nye blir bygd i stål, har langt bedre isolasjon og mindre varmelekkasje.
 • Den automatiske matingen av materialpakkene gjør at operatørene kan holde seg helt unna tørkeprosessen, og dette gjør arbeidsprosessen enda tryggere.
 • Energisparingen tilsvarer 10 kWh pr kubikkmeter tørket trelast, ifølge analyser fra Norsk Energi. På årsbasis tilsvarer det drøyt 2,5 GWh spart for Moelven Våler.
 • Prosjektet har en kostnadsramme på 64 millioner kroner.

- Fordelen med de nye tørkene er at vi får en tryggere arbeidsplass, vi bedrer både kapasiteten og kvaliteten på selve tørkinga, samt at vi får en større fleksibilitet i produksjonen vår. Energisparingen er også formidabel med de moderne tørkene, sier adm direktør Knut Berg ved Moelven Våler AS.

 

Moelven Notnäs Ransby

 • Ved sagbruket i Torsby skal tre kanaltørker i betong fra tidlig 70-tall skiftes ut med to nye energieffektive kanaltørker.
 • De nye blir bygd i rustfritt stål, har langt bedre isolasjon og mindre varmelekkasje.
 • Den automatiske matingen av materialpakkene gjør at operatørene kan holde seg helt unna tørkeprosessen, og dette gjør arbeidsprosessen enda tryggere.
 • Energisparingen tilsvarer 13 kWh pr kubikkmeter tørket trelast, ifølge analyser fra Norsk Energi. På årsbasis tilsvarer det nær 3,2 GWh spart for sagbruket ved Torsby.
 • Prosjektet har en konstadsramme på 72 millioner kroner, og dette inkluderer også en del påling på gammel sjøbunn for å sikre stabilitet i grunnen.

- Dette blir et løft for både sagbruket og klimaet. Energieffektiviteten i de nye tørkene er formidable, og det blir også tryggere for våre operatører når tørkeprosessen blir automatisk med mating inn og ut. I tillegg får vi med dette på plass en bedre støyskjerming inn mot sentrum av Torsby, så dette kommer også lokalsamfunnet til gode, sier adm.dir Peter Broberg ved Moelven Notnäs-Ransby.