Moelven leverer et godt tredje kvartal, men varsler at tiden framover blir krevende. – Markedet har endret seg, strømkostnadene øker og det er usikre tider, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.  

Konsernet omsatte for NOK 3116 millioner i tredje kvartal. Det er en nedgang på NOK 835 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Driftsresultatet i tredje kvartal endte på NOK 229 millioner mot NOK 1143 millioner i tredje kvartal i fjor.

Fra sterk etterspørsel internasjonalt tidligere i år, hersker det nå en langt mer avventende holdning i det internasjonale markedet for trevarer. Samtidig er forbrukermarkedet i Skandinavia preget av svak etterspørsel for produktene som går via byggevarehandelen.

For Moelven har strømkostnadene økt dramatisk, og i fjerde kvartal ligger spotprognosen mer enn NOK 135 millioner høyere enn på samme tid i fjor. Dette utgjør over NOK 2,5 millioner mer for hver produksjonsdag.

- Kontrastene fra fjoråret er store. Nå er det lavere etterspørsel, lagernivåene øker, og med de økte kostnadene så framtvinger dette helt andre tiltak, forklarer Kristiansen.    

Reduksjon i produksjon   

For de tømmerforbrukende enhetene i Moelven betyr dette en nedjustering av produksjonen i fjerde kvartal.

- Dessverre ser vi oss nødt til å dra ned deler av produksjonen på sagbrukene og høvleriene våre. For noen av enhetene kan det bli opp mot 20 prosent reduksjon. Dette krever kostnadstilpasninger. Vi vil bruke deler av den ledige kapasiteten til kompetanseutvikling og andre oppgaver, sier Kristiansen.  

Tidligere i høst varslet Moelven Byggmodul AS at 80 personer kunne bli permittert som følge av manglende ordrer innen boligsegmentet. Halvparten av disse har fått midlertidig arbeid i andre Moelven-selskaper.   

Framtiden bygges i tre   

Konsernsjefen legger ikke skjul på at store deler av konsernet opplever en mer krevende markedssituasjon, men han tror ikke at tre som klimasmart byggemateriale vil tape terreng.  

- Framtiden er usikker, men den blir ganske sikkert bygd i tre. Limtreselskapene våre får stadig flere små og store prosjekter. Vårt svenske modulselskap kan også vise til solide ordrereserver framover.  

- Moelven har fordel av å være en stor virksomhet der konjunktursvingninger treffer oss på ulike måter, og til ulik tid, avslutter Kristiansen.   

Modulbyggt flerbostadshus i trä av Moelven Byggmodul AB