Moelven og SOS-barnebyer blir samarbeidspartnere. Det betyr at Moelven investerer en halv million kroner i barn og unges utvikling gjennom SOS-barnebyer.

- Å bidra til levende og bærekraftige lokalsamfunn er viktig for oss i Moelven. Selskapene våre finner du ofte utenfor de store byene og tettstedene, og derfor setter vi så stor pris på arbeidet SOS-barnebyer gjør. Organisasjonen bygger sterke lokalsamfunn, med barn og unge som har fått muligheter – og som kan og vil utvikle områdene de bor i, sier Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier.

Bidrar til endring

Det er de om lag 3350 medarbeiderne i Moelven som gjennom en avstemming har valgt at konsernet skal samarbeide med nettopp SOS-barnebyer. Samarbeidsavtalen har en ramme på 500.000 kr som et grunnbeløp. I tillegg har Moelven og SOS-barnebyer flere aktiviteter på gang som kan øke beløpet ytterligere.

- Sammen med SOS-barnebyer kan vi bidra til å gjøre en forskjell. Disse barna kan endre verden, og det er vi stolte og glade for å få være en del av, sier Kristiansen.

- SOS-barnebyer er avhengig av langsiktige samarbeidspartnere for å kunne nå flere barn som er uten tilfredsstillende omsorg. Barn som er overlatt til seg selv, får ikke mulighet til å gå på skole, de legger seg sultne og kan oppleve vold og misbruk. Sammen med Moelven, deres ansatte og kunder gir vi utsatte barn en bedre oppvekst, slik at de kan skape varige endringer i sitt eget liv og i samfunnet de lever i, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.