Bærekraft er en av Moelvens grunnverdier, men hva betyr det egentlig for våre leverandører, medarbeidere og kunder?


Skogeier

- Jeg tenker på bærekraft i de fleste valgene jeg tar i dag, fremfor alt når det gjelder skogen min. For meg representerer skogen både datid, nåtid og framtid. Skogen jeg eier sammen med søsteren min, har vi arvet av faren vår og den ønsker vi å forvalte så godt som mulig, for å senere gi videre til våre barn. Men skogen er mye mer enn som så. Det er jordens lunger, så vi må ta vare på den så godt vi kan. For oss er det viktig å samarbeide med en aktør som har samme verdier som oss og som kan gi oss de rådene vi trenger for å kunne ta hånd om skogen vår på best mulig måte.

Karin Lundqvist, skogeier som samarbeider med Moelven Skog AB

 

Produksjonsarbeider

- At Moelven opererer på en bærekraftig måte og kun benytter sertifisert tømmer er viktig for meg. Det gjør at jeg kan stå inne for et godt produkt som har minst mulig klimaavtrykk. Jeg har god samvittighet når jeg drar hjem fra jobb

Frode Sawert Amdahl, produksjonsarbeider, Moelven Mjøsbruket AS

 

Logistikksjef

- Å ta bærekraftige valg er viktig for meg. Som distribusjonssenter får vi ofte varer i retur som ikke kan selges på nytt. I stedet for å kaste dem, har vi åpnet outlet-salg for ansatte, organisert salg i lokalmiljøet og på nett. Ved å tenke på en bærekraftig måte kan vi endre verden.

Kamila Rutkowska, logistikksjef, Moelven Langmoen AS

 

Kundesenterleder

- Vi merker at kundene er opptatt av miljøvennlige produkter, kortreiste varer, resirkulering og dokumentasjon. På kundesenteret jobber vi for å transportere varene kortest mulig, fylle opp bilene, sikre minst mulig omlasting og sørge for at alle varer har dokumentasjon og sertifisering. Jeg er stolt av å jobbe i en bedrift som selger miljøvennlige produkter, og som kontinuerlig jobber for å bli enda mer bærekraftig i alle ledd. Vi må alle forstå viktigheten av å bidra med det vi kan.

Elisabeth Nyborg, leder, kundesenter

 

Varehussjef

- At produktene fra Moelven er miljøvennlige og sertifiserte er viktig for oss. Moelven er en sentral aktør og det betyr at vi kan føle oss trygge på at varene vi tilbyr kunden er bra for både mennesker og miljø. Bærekraft er en viktig del av hverdagen vår. Sammen tar vi vare på den arven vi har fått, og fører den videre
til kommende generasjoner.

Hein Østgård, varehussjef, Byggmakker Lillehammer og Ringsaker

 

Prosjektleder i kommunen

Karlstad kommune har besluttet å bruke mest mulig tre i nybygg, og det er viktig for oss at leverandøren produserer produktene på en bærekraftig måte. Råvaren skal være miljøsertifisert og selv om vi ikke krever at den skal være nærprodusert, ser vi på det som et stort pluss.

Sixten Westlund, prosjektleder, Karlstad kommune

 

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Klimasmarte produkter og tjenester" og bærekraftsmål #13 Stoppe klimaendringene og #15 Liv på land.

Les mer om hva de ulike bærekraftsmålene betyr for oss her