God logistikk er bærekraftig, forutsigbart og lønnsomt. Ved å ta i bruk mer av eksisterende, samt ny teknologi skal Moelven fortsette å levere best mulig varer og tjenester også i framtiden.

- Smartere logistikksystemer gjør, for eksempel, at vi kan ha oversikt over det samlede transportbehovet i alle Moelvens 37 selskaper til enhver tid. På den måten kan vi fylle opp bilene i enda større grad, velge optimale kjøreruter og fortsette å levere rett vare til avtalt tid, sier Elisabeth Davis.

Hun er forretningsutvikler for logistikk og jobber mot å gjøre Moelven best mulig på dette området.

- Vi er allerede gode, men med økt digitalisering og smartere logistikksystemer kan vi bli enda mer bærekraftige, yte enda bedre service overfor kundene våre og redusere transportkostnadene, sier hun.

 

Hva er logistikksystemer?

  • Logistikksystemer er planleggingsverktøy som gjør at vi kan styre vareflyten mest mulig effektivt.
  • Smartere systemer mottar og gir tilbake mer informasjon. Det gjør at vi lettere kan analysere hva vi kan gjøre bedre, samt ta gode avgjørelser.

 

Mye å si for klimaavtrykket

Transport er en av de store driverne av CO2-utslipp i Moelven. Å sørge for best mulig logistikk kan derfor ha mye å si for klimaavtrykket vårt.

- At store aktører som Moelven jobber for å sikre optimal vareflyt, er like viktig som at transportindustrien jobber mot klimasmarte løsninger som reduserer klimagassutslipp. God vareflyt innebærer blant annet at vi unngår truckkjøring med tomme gafler, fyller opp lastebilene og velger optimale ruter. Smartere logistikkløsninger med gode planleggingsverktøy kan hjelpe oss enormt i dette arbeidet, sier Elisabeth.

Hun mener det er viktig å huske på at løsningene som har fått oss dit vi er i dag, ikke nødvendigvis er de som tar oss inn i framtiden.

- Derfor er det så viktig å hele tiden strebe etter å bli bedre, samt se etter nye løsninger, slik at vi kan fortsette å levere best mulig også i framtiden.

Logistikk i Moelven om ti år.png

Slik kan logistikken i Moelven se ut i framtiden. Ved å samordne og koordinere vareflyten kan vi fylle opp bilene i enda større grad og velge optimale kjøreruter for å hente og levere rett vare til avtalt tid.

 

Jobber for full sporing

Ved å ta i bruk teknologi kan Moelven hente ut mer informasjon, noe som hjelper oss å se hva vi kan gjøre bedre, samt ta gode avgjørelser.

- Om ti år har vi kanskje en digital sanntidshåndtering av vareflyten i hele verdikjeden, fra treet blir hogd til kunden får det ferdige produktet. Vi må jobbe mot å gjøre minst mulig repetitive oppgaver og at vi heller kan korrigere og hjelpe systemene. På den måten kan medarbeiderne våre jobbe med det de er best til, sier Elisabeth og legger til:

- Moelven har potensiale til å forbedre sin posisjon som strategisk logistikkpartner for våre kunder. Det betyr at vi sammen med våre kunder og leverandører gjør logistikken så effektiv, bærekraftig og forutsigbar som mulig.

Les også: Brenner for å gjøre Moelven enda mer bærekraftig

 

Våre bærekraftige ambisjoner for transport

  • Miljøpåvirkninger fra transport skal minimeres gjennom samordning, optimering og koordinering av vareflyt.
  • Miljø skal vurderes i valg av transportmetode.
  • Minimum EURO-5 miljøklasse ved landeveistransporter. Minimum EURO-6 ved anskaffelse av nye kjøretøy.