Gjennom ressurseffektivt design og industrialisert produksjon i kontrollerte miljøer optimaliseres materialanvendelsen og avfallsmengden reduseres, både i fabrikk, på byggeplass og i bruksfasen.

Hvor og hvorfor er det vesentlig?

Moelven påvirker miljøet både gjennom egen industrivirksomhet og ved bruken av produktene. Gjennom ressurseffektivt design og industrialisert produksjon i kontrollerte miljøer optimaliseres materialanvendelsen og avfallsmengden reduseres, både i fabrikk, på byggeplass og i bruksfasen.

Flere produkter må av praktiske årsaker lagres og transporteres utsatt for vær og vind. Riktig emballasje er viktig for å ivareta kvaliteten, men skaper ofte også en miljøutfordring.

Moelven har et stort forbruk av plast til emballasje. Plast har lang nedbrytningstid i naturen, og unødig emballasje kan potensielt påvirke en kundes sertifisering av et byggeprosjekt.

 

Policy og tilnærming

I Moelvens bærekraftspolicy er følgende beskrevet:

  • Råstoffutnyttelsen optimeres for å forbedre ressurseffektivitet og for å maksimere verdien av råmaterialet.
  • Produkter designes med fokus på ressurseffektivitet. Unødvendig emballasje minimeres.
  • Bruken av plast skal minimeres. Det skal arbeides for å finne alternative og bærekraftige materialer til plast.

På egne anlegg har Moelven mulighet til å sikre en avfallshåndtering som sikrer størst mulig grad av resirkulering og gjenbruk. Emballasje på egne produkter som distribueres ut i markedet, har Moelven derimot liten mulighet til å holde kontroll på. Det er derfor viktig å sørge for å benytte så lite og så miljøvennlig emballasje som mulig.

Arbeidet med å kartlegge plastforbruket for å identifisere muligheter for å redusere det og samtidig kutte kostnader har høy prioritet. Produktene som tilvirkes i den tremekaniske industrien må i de aller fleste tilfeller emballeres med en form for værbeskyttelse. Det er som regel ikke praktisk mulig med direkteleveranser fra produsent til kunde uten noen mellomlagring der produktene kan utsettes for nedbør, smuss eller sollys. For å ta vare på kvaliteten og dermed verdien, anvendes emballasje som tilfredsstiller spesifikke krav til vanntetthet, UV-beskyttelse samt rivestyrke.

 

46628 Glass Front.jpg

Muligheter for resirkulering og gjenbruk er viktig. Moelven Modus har utviklet kontorløsninger som kan endres og tilpasses til nye behov, uten at man må kaste alt som finnes på stedet for så å kjøpe alt nytt.

 

Moelven benytter i dag en polyeten-film produsert av 95 prosent resirkulert plast som dekkemballasje. Samtidig arbeides det for å finne alternative og enda mer bærekraftige løsninger. Det finnes fungerende produkter på markedet framstilt av kraftpapir laminert med et sjikt av polyetylen og polypropylen. Produktene er imidlertid kostbare, og de er kompliserte å resirkulere på grunn av sin komplekse sammensetning.

Ved Moelven Valåsen AB pågår et forsøk med PE-laminert væskekartong og sidene behandles med voks som en enkel fuktbeskyttelse. Den PE-laminerte væskekartongen er gjenvinnbar gjennom å separere fiber fra PE-komponenten. Forsøkene er lovende, men det kreves fortsatt en hel del utvikling før denne løsningen kan erstatte dagens plastemballasje basert på resirkulert plast.

 

Evaluering av resultater.PNG

 

Hovedårsaken til økningen i plastforbruk fra 2018 skyldes hovedsakelig variasjon i produktmiks og produksjonsvolumer. Moelvens modulkonsept og systeminnredninger er eksempler på ressurseffektivt design. Gjennom effektiv serieproduksjon med god planlegging effektiviseres både ressursbruk og avfallsmengder, samt at selve avfallshåndtering blir enklere. På byggeplass reduseres både tidsforbruk og avfallsmengde. Muligheter for resirkulering og gjenbruk er også viktig. Moelven Modus har utviklet kontorløsninger som kan endres og tilpasses til nye behov, uten at man må kaste alt som finnes på stedet for så å kjøpe alt nytt.