Dersom Moelven bruker mindre strøm, sorterer mer avfall og har færre skader, så vanker det lavere rente fra bankene.

- Vi er nok ikke først ute med å innføre slike grønne lån, men vi er likevel tidlig ute. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at vi løfter fram HMS-arbeidet som ett av målene i vår lånefinansiering. Det er det ikke så mange som gjør ennå, sier Rune F. Andersen, finansdirektør og bærekraftsansvarlig i Moelven Industrier.

Moelven lever av å forvalte en fornybar ressurs på en best mulig måte, og bærekraft har vært en naturlig del av virksomheten lenge før ordet ble oppfunnet. Da konsernet skulle refinansiere bankavtalene våren 2020 ble det satset på lån sammen med DNB, Danske Bank og Handelsbanken, hvor renten er knyttet til noen av våre viktigste bærekraftsmål.

- I Moelven sier vi at bærekraft er det samme som konkurransekraft, og målene vi har satt oss for bærekraft er forankret i konsernstrategien. Det er selvsagt ekstra inspirerende å jakte forbedringer innen bærekraftsarbeidet når det i tillegg vanker en renterabatt om vi lykkes, sier Andersen, og legger til:

- Rabatten er ikke massiv for et selskap som omsetter for over 10 milliarder kroner, men den er likevel inspirerende å strekke seg etter. Alle monner drar. Bærekraft skal lønne seg, sier Andersen.

Dersom Moelven når alle tre målene vil vi oppnå en kostnadsbesparing på 0,025 % i rentekostnader. Det betyr at konsernet kan spare 250.000 kr i året.

Målsettinger

Dette blir Moelven målt på fram til og med 2023, og med årlige krav til forbedring om renterabatten skal oppnås:

Strømforbruk
Skal reduseres fra 229 GWh (2019) til 206 GWh (2023)

Sorteringsgrad for avfall
Skal økes fra 85% (2019) til 92% (2023)

HMS
H1*-verdi 11,3 (2019) til 4,0 (2023)
H2*-verdi 34,2 (2019) til 16,0 (2023)

* H1-verdi er antall skader med fravær per million arbeidede timer de siste 12 månedene. H2-verdi er antall skader med og uten fravær per million arbeidede timer de siste 12 månedene.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft