For å nå klimamålene må vi bygge mer i tre, men samtidig skal vi bruke så lite materialer som mulig.

– Vi skal bygge miljøvennlig, klimasmart og bærekraftig, og da gjelder det å ikke overforbruke naturressursene våre, sier Johan Åhlén, daglig leder ved verdens eldste limtrefabrikk, Moelven Töreboda i Sverige.

På fabrikken konstruerer og produserer de bærende trekonstruksjoner, som for eksempel kan brukes i idrettshaller, bruer, leiligheter og høyhus. Når vi bygger i tre flytter vi karbonlageret fra skogen og inn i bygningen, som fortsetter å lagre karbondioksidet så lenge den står.

– Ved hjelp av slanke og gjennomtenkte konstruksjoner, og andre tekniske løsninger, kan vi også bruke så lite materialer som mulig og dermed unngå å sløse med naturressursene, sier Åhlén.

Mjøstårnet i Ringsaker er et eksempel på det. Verdens høyeste trehus består nemlig av limtre i søyler, bjelker og diagonaler, noe som gir en sterk og lett hovedkonstruksjon. Heissjakten er laget av massivtre, mens de syv øverste dekkene i bygget består av betong, for å legge på vekt og redusere bevegelsene ved kraftig vind. Når vi velger riktig materiale på riktig sted, blir bygningen mer ressurseffektiv.

Bjelke monteres på Mjøstårnet

Her heises limtrekonstruksjonene til Mjøstårnet på plass. Foto: Jens Haugen/Anti

Ved å bygge mer i tre kan vi redusere klimagassutslippene som oppstår når vi bruker ikke-fornybare materialer. Men aller størst effekt får vi kanskje av å ha fokus på hva som kan gi det beste sluttresultatet?

– Vi vil gjerne bruke tre overalt, men vi er ikke redde for å kombinere det med stål og betong hvis det gir best resultat, forteller Åhlén.

Et annet eksempel på en slik kombinasjon er Ulls hus, den nye hovedbygningen ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, som inneholder aller mest tre, men også noe stål og betong. For Moelven er det viktigste å ikke bruke mer ressurser enn hva som trengs.

– Vi er nødt til å tenke slik i dag, både privat og profesjonelt. Det gjelder både når vi skal velge hva vi skal spise, hvor og når vi skal dra på ferie og hvordan vi skal bygge med tre, sier Åhlén.

×

Den nye hovedbygningen ved Sveriges Lantbruksuniversitet, Ulls hus, kombinerer både tre, stål og betong. Foto: Moelven