Olaug Bollestad var tirsdag hos Moelven for å legge fram regjeringens strategi for økt aktivitet i skog- og trenæringa.

Statsråden mener selskapet, som blant annet fokuserer på digitalisering, er svært bevisste på å tenke både nytt og grønt.

- Moelven er en bedrift som tenker innovativt, men samtidig ivaretar de ansatte godt og gir de muligheten til å tilegne seg ny kunnskap, sier Olaug Bollestad, som vil at skog- og trenæringa skal spille en sentral rolle i å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

Olaug Bollestad var tirsdag hos Moelven for å legge fram regjeringens strategi for økt aktivitet i skog- og trenæringa.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad fikk en omvisning på Moelven Limtre da hun la fram strategien.

Skogen dekker nesten 40 prosent av Norges fastlandsareal og skogene legger på seg med om lag 25 millioner kubikkmeter trevirke hvert år. Hvis vi utnytter mulighetene kan skogressursene bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, grønn omstilling av økonomien og nye lønnsomme arbeidsplasser, mener regjeringen.

Den nye strategien skal øke forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa, samt stimulere etterspørselen etter grønne trebaserte produkter.