Moelven Østerdalsbruket på Koppang har investert 10 millioner kroner i ny flisterminal. Det gjør sagbruket enda bedre rustet til å utnytte hele tømmerstokken.

Et av Moelvens bærekraftsmål er å ta vare på naturressursene, hvilket betyr at vi må utnytte hele tømmerstokken som råvare. Det er også selskapet avhengig av for å sikre god økonomisk drift. Den nye flisterminalen på Koppang, som ble åpnet i januar 2019, er med på å sikre avsetning på flis og en bærekraftig treindustri.

– Terminalen gir oss mulighet til å lagre mer flis, i tillegg til å sikre avsetning av biproduktene våre som sagflis, kutterflis og bark. Å få til begge deler er kritisk for oss som driver treindustri, sier Anders Grønli, daglig leder i Moelven Østerdalsbruket AS.

Moelven_Østerdalsbruket

Den nye flisterminalen på Moelven Østerdalsbruket AS. Foto: Moelven

Halvparten er flis

På et sagbruk blir i overkant av halvparten av tømmerstokken til skurlast, mens den andre halvdelen ender opp som flis og bark. Derfor er det viktig å også skape verdi ut av biproduktene, som blant annet kan brukes til fornybar energi, samt til papir- og kartongproduksjon. Den nye terminalen gjør Østerdalsbruket bedre rustet til å ivareta kvaliteten på leveranser av flis- og barkeproduktene.

– Lastingen av flis har blitt mer effektiv, og i tillegg har vi fått et tryggere og mer oversiktlig inngangsparti til sagbruket, sier Grønli og legger til:

– Det er heller ikke negativt at tog er et bærekraftig alternativ til biltransport. De 56 togavgangene som henter flis på Koppang per år tilsvarer 1750 lastebiler i året.

Flisterminalen på Østerdalsbruket

Flis og bark fra Moelven kan blant annet brukes til fornybar energi, samt papir og kartong. Foto: Moelven

Lastingen av flis har blitt mer effektiv, og i tillegg har vi fått et tryggere og mer oversiktlig inngangsparti til sagbruket.

Anders Grønli

Skaper ringvirkninger

I tillegg til at flisterminalen er en investering i naturressursene, er den også med på å skape ringvirkninger som mange får nytte av.

– Levedyktig industri og sikrere arbeidsplasser på Koppang har samfunnsøkonomisk betydning for hele østerdalsregionen, sier sagbrukssjefen.

Terje Hoffstad og Anders Grønli

Ordfører i Stor-Elvdalkommune, Terje Hoffstad (t.v.), og daglig leder Anders Grønli er enige om at investeringen i den nye flisterminalen skaper ringvirkninger som mange får dra nytte av. Her fra åpningen av terminalen. Foto: Moelven