Undervurder aldri kraften i naturen. Tre har en iboende evne til å omdanne hus og leiligheter til hjemmet. Trepaneler, tak og massivt tregulv. Noen ganger er det nok å ha en vegg, et gulv for å gjøre en stor forskjell. Varme og liv spredte seg til et helt hus. Lyd, lukt og følelse - akkurat som naturen kom hjem.

Fra skogen til hjemmet

Klimasmarte byggprodukter vokser på trær

Tre er et fornybart og klimasmart material som passer perfekt i både store og små byggprosjekter. Dessuten vokser den norske og svenske skogen så det knaker. Vi har bestemt oss for å bygge en bærekrafti fremtid i tre. Det begynner med et ansvarsfullt skogsbruk og forsetter hele veien til ditt hjem. 

Tre med god samvittighet fra Moelven

Klimasmarte produkter vokser i trær

Norge fikk skogbrukslov allerede i 1932, bare 29 år etter Sverige som var først i verden. Den avspeiler Skandinavias spesielle forhold til skogen og skogbrukets ambisjon om å veie økonomiske, økologiske og sosiale verdier mot hverandre. Vi elsker tre og for oss er det selvsagt å anvende trevarer fra ansvarsfullt driftet og bærekraftige skoger.

Gjennom lover, regler og vurderinger som FSC og PEFC bruker, vurderer og utvikler vi skogen slik at skogen forblir noe fremtidige generasjoner kan bruke og nyte. I dag har vi mer skog enn noensinne i Norge og Sverige og det faktum at den vokser mye raskere enn vi avvirker. Derfor kan både du og jeg anvende skandinavisk tre med god samvittighet.

Fakta om serfisieringer 

Målsetningen med PEFC-sertifiseringen er å utvikle en økonomisk, bærekraftig og verdifull skogproduksjon, biologisk mangfold samtidig som kulturmiljø og sosiale og estetiske verdier vernes.

FSC er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som oppmuntrer til miljøtilpasset, sosialt og økonomisk levedyktig bruk av verdens skoger gjennom FSC sitt sertifiseringssystemet.

Bedre å bruke

Bedre å bruke skogen

Tre kan bidra til å løse fremtidens klimautfordringer. Tre er ikke bare en fornybar ressurs, det bidrar også aktivt til et bedre klima ettersom det binder karbondioksid. Gjennom fotosyntesen lagrer tre- og treprodukter karbondioksid og hindrer den fra å slippe ut i atmosfæren.

Skogen fanger opp mer karbondioksid jo mer den vokser. Fra et klimaperspektiv er det derfor bedre å bruke skogen og plante nye trær enn å la den være. Det finnes altså all anledning til å bygge med tre.

Tre - et godt miljøvalg

Å velge tre som materiale gir i seg selv en betydelig miljøgevinst, på grunn av CO2-bindingene: For hver kubikkmeter treverk du bruker i et bygg eller en konstruksjon, lagrer du mellom 700 – 1000 kilo CO2.

Det selvfølgelige valget

En måte å redusere utslippet kraftig er å bygge mer i tre. Utover at tre binder karbondioksid finnes det mange andre fordeler.

Det kreves for eksempel mindre energi ved fremstillingen av treprodukter, transportering, montering og drift. Klimapåvirkningen under byggeprosessen er faktisk bare halvparten så stor for ett trebygg for tilsvarende bygg i betong.

Bruk tre inne

Treet kan også gjenvinnes om det er behov for å rive eller monteres ned. Det finnes også forskning som viser at vi mennesker har det bedre i miljøet med tre, ettersom luften er bedre og vi opplever mindre stress. Alt dette gjør tre til det opplagte valget for både store og små byggprosjekter.

Bruk og nyt skogen

Hvordan skal vi bygge, leve og bo i fremtiden? Det er et spørsmål vi stiller oss selv hver dag. Gjennom å samarbeide internt i Moelven-konsernet kan vi ivareta hele verdikjeden, med ansvarsfullt skogsbruk og trygg  tømmerforsyning til klimasmart konstruksjon og ferdige, sunne og komfortable boliger.

Vi bygger en bærekraftig fremtid i tre. For miljøets skyld og for de menneskene som skal bruke og nyte skogen i fremtiden.