Moelven gir også i år 500.000 kroner for å hjelpe barn og unge med skolegang og utdanning i noen av verdens fattigste land.

For noen år siden gikk Moelven bort fra å gi en gave til de ansatte til jul. I stedet gir konsernet en større gave til et humanitært formål, på vegne av alle medarbeiderne.

- Vi tror det er viktigere for oss å kunne være med å støtte barn og unge med skolegang og utdanning. Vi gir derfor 500.000 kr, om lag 140 kroner per ansatt, til Redd Barna, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.

Svært godt mottatt

Kristiansen forteller at gaven til Redd Barna har vært svært godt mottatt av samtlige ansatte i Moelven siden tiltaket ble innført i 2015.

- Ved å gi et større beløp i pengegave til Redd Barna, kan vi i fellesskap bidra til å gjøre noe for andre mennesker, noe som monner, sier han. 

Samarbeidsavtalen med Redd Barna videreføres i 2019.

Naturlig og godt

Det er ikke tilfeldig at pengene går til Redd Barna. I Moelvens strategi for sponsing, er det nettopp formål som tilgodeser barn og unge som skal prioriteres. 

- Jeg tror det føles naturlig og godt for oss som primært bor i Skandinavia, med over gjennomsnittet gode leve- og oppvekstsvilkår for barn og unge, å kunne gi til de som er mindre heldige stilt, sier Morten Kristiansen.

Sikrer barna

Generalsekretær Birgitte Lange retter en stor takk til Moelven og deres ansatte for en fantastisk og raus julegave.

- Moelvens støtte gjennom mange år gir Redd Barna muligheten til å fortsette vårt viktige arbeid for å sikre mange barn og unge utdanning av god kvalitet, sier Lange.

Lange gleder seg til å bli videre kjent med Moelvens arbeid og deres interesse for barns rett til utdanning.


- Tusen takk til Moelven og deres ansatte for en fantastisk og raus julegave til oss i år, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange. Foto: Eivind Nitter

Jobber i 120 land

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. De jobber i 120 land og er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.