Kontorløsningene til Moelven Modus er designet for å kunne demonteres og bygges opp igjen tilpasset brukernes behov. I et arbeidsmarked i rask endring er slike muligheter både fleksible og miljøvennlige.

Moelven Modus utfører rundt 2000 kontorprosjekter hvert år, og helt siden starten på 1960-tallet har løsningene vært designet slik at de kan demonteres og monteres på nytt igjen.

– Gjenbruk ligger innebygd i produktenes DNA. Ettersom miljøaspektet har blitt stadig viktigere de siste årene, opplever vi et økende fokus på gjenbruk av materialene, forteller markedssjef Peder Welander i Moelven Modus.

I et miljøperspektiv har vi rett og slett ikke råd til å ha en slik bruk-og-kast-tankegang, sier Peder Wellander. Foto: Fartein Rudjord

I et miljøperspektiv har vi rett og slett ikke råd til å ha en slik bruk-og-kast-tankegang, sier Peder Welander i Moelven Modus. Foto: Fartein Rudjord

Mens det tidligere var vanlig å kaste gamle kontorløsninger når et selskap hadde behov for å endre sin kontorinnredning på grunn av endrede arbeidsformer, er stadig flere i dag opptatt av å gjenbruke så mye av materialene som mulig.

– I et miljøperspektiv har vi rett og slett ikke råd til å ha en slik bruk-og-kast-tankegang.  Så lenge produktene har forutsetninger for å kunne gjenbrukes, det finnes kunnskap om fordelene det innebærer og vilje til gjenbruk, ligger det store muligheter her, sier han.

Sirkulær ordning

Moelven Modus’ produkter er designet for en levetid på 30 år. Arbeidsmåtene i mange av dagens bedrifter gjennomgår imidlertid raske endringer.

- Når vi vet at byggebransjen står for 70 prosent av all ressursbruk sier det seg selv at alle må tenke nytt. Da gjelder det å bygge kontorløsninger som på en effektiv måte også kan endres og tilpasses nye behov, uten at man trenger å kaste eksisterende løsninger og kjøpe alt nytt, sier Welander.

For større selskaper er det fullt mulig å gjenbruke de fleste  av produktene til Moelven Modus i nye løsninger. Mindre selskaper kan for eksempel gå sammen i en sirkulær ordning hvor de utveksler materialer med hverandre.

– Vi ser på mulighetene for nye forretningsmodeller slik at vi enda bedre kan møte et slikt behov, sier Welander.

Målsetning i bærekraftsarbeidet

Å ta vare på naturressursene er et av fire viktige hovedområder med tydelige mål i Moelvens nye bærekraftsrapport.

Her kan du laste ned rapporten (PDF)

Omfattende forandringsreise

I 2011 innredet Moelven Modus et større kontorbygg i Uppsala sentrum, hvor Uppsala kommune leier 80 prosent av arealet.

– Gjennom flere runder med ombygginger har vi gjenbrukt de opprinnelige materialene, og tilpasset dem nye arbeidsformer fra cellekontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Overskuddsmaterialer er brukt til lydisolering i tak og vegger, forteller avdelingsleder Lars Nyberg i Moelven Modus avdeling Uppsala.

Anna Malmquist er prosjektleder i statens eiendomsforvaltning i Uppsala kommune, og er svært fornøyd med resultatet. Foto: Fartein Rudjord

Anna Malmquist er prosjektleder i statens eiendomsforvaltning i Uppsala kommune, og er svært fornøyd med resultatet. Foto: Fartein Rudjord

– Siden vi flyttet inn i 2012 har vi vært gjennom en omfattende forandringsreise, og endret måten vi jobber på betydelig. Det ville vært veldig synd om vi hver gang måtte kastet all kontorinnredningen og kjøpe nytt, sier hun.

Energi og fokus

I dag har ingen av de kommuneansatte i bygget lenger egne arbeidsplasser.

– Hver morgen stiller vi oss tre spørsmål: Hva skal jeg gjøre i dag? Hvem skal jeg gjøre det med? Hvilken plass passer meg best? Det er en helt annerledes måte å jobbe på enn da vi flyttet inn for seks år siden. Derfor hadde vi behov for en annen type innredning. Vi har gjenbrukt så mye som overhodet mulig av romløsninger, kontorstoler, dataskjermer og skrivebord, og det fungerer over all forventing, sier Malmquist.

– Det er ingen tvil om at de fleste selskaper beveger seg i retning av mer aktivitetsbaserte arbeidsplasser, slik som Uppsala kommune. Med fleksible kontorløsninger er det enkelt å skape energi og fokus på arbeidsplassen. Da unngår man både at det blir veldig kostbart og en miljømessig katatstrofe, fastslår Peder Welander.

Spill av