Klimasmarte energiløsninger bør selvfølgelig bygget i et klimasmart material. Moelven Töreboda deltar nå i et innovasjonsprosjekt, hvor målet er å utvikle et konsept for 150 meter høye vindkrafttårn i limtre.

Vindkraft blir generelt mer kostnadseffektivt jo større tårnene bygges. Problemet er at for tårn over 100 meter behøver man en større basediameter enn hva som kan transporteres på vanlig vei. Konvensjonelle ståltårn dels derfor i sylindriske transportenheter. For å kunne ha små basediameter på høye tårn kreves store mengder av stål, noe som gjør det svært kostnadsfullt å produsere og transportere når høyden øker.

Nå utvikler det svenske innovasjonsselskapet Modvion, i samarbeid med blant annet Moelven Töreboda, en løsning på dette dilemmaet. Modulære tårn som kan bygges i limtre vil senke kostnadene og utslipp til miljøet vesentlig.

− Med moduler kan tårnene stables inn i hverandre, noe som gjør at de tar betydelig mindre plass, og dermed er mye enklere og billigere å transportere. Materialvalget gjør at vi regner med at å konstruere 150 meter høye tårn vil føre til 30-40 prosent lavere kostnader sammenliknet med stål, sier Otto Lundman på Modvion.

Skisse for 150 meter høye vindkrafttårn i limtre

Bærekraftig på alle måter

Vindkraftstårn i limtre blir ikke bare billigere og enklere å produsere og transportere, og derfor mer økonomisk holdbart, men de har også større bedre sosial profil.

 – Naturligvis skal vi bygge klimasmarte energiløsninger i et klimasmart material som limtre. Men vindkraftstorn i limtre har også en større legitimitet blant mennesker i de skogs- og landbrukslandskapet som de oftest plasseres, sier han.

I 2020 skal den første prototypen være klar 

Nå pågår arbeidet med å bygge prototypen på Moelven Törebodas fabrikk, og i 2020 skal det første fullskala vindkrafttårnet i limtre være klart.

 – For oss er det morsomt og utviklende at arbeidet så tett med Moelven Töreboda. Det er ikke bare den eldste limtrefabrikken i Sverige, men er også en veldig innovativ bedrift, ikke minst når det gjelder høye trekonstruksjoner, sier Otto Lundman.

Prosjektet støttes av energimyndigheten og i en pressemelding sier myndighetenes Andreas Stubelius:

− Nye innovasjoner kommer til å være en nøkkel i omstillingen til et bærekraftig energisystem i Sverige og Europa. Dagens tårnteknikk i stål og betong er kostnads- og energikrevende både i produksjon, logistikk og demontering. Modvion har en spennende innovasjon som kan en positiv påvirkning på det globale energisystemet.